Temasida vld2020 1340x542

Från risk till frisk - Fokus på friskfaktorer i oktober

​Att arbetsmiljö är en av de allra viktigaste fackliga frågorna, blev väldigt tydligt när coronakrisen satte klorna i vårt samhälle under våren 2020. Från 5 oktober 2020 och några veckor framåt tar vi krafttag för att tillsammans skapa en sund arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Fokus ligger på friskfaktorer - det som gör oss friska på jobbet.

Under den här perioden har vi flera olika aktiviteter

Uppmärksamma FRISKFAKTORER som skapar en god arbetsmiljö

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Det har forskare undersökt i flera studier, bland annat från forskningsprojektet Hälsa och framtid. Vi har samlat åtta friskfaktorer från det forskningsprojektet. Använder vi dem aktivt, systematiskt och långsiktigt har vi stor chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Att arbeta enligt friskfaktorerna är också utvecklande för verksamheten.

1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

3. En välutvecklad kommunikation och feedback

4. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete

6. En rättvis och transparent organisation

7. Kompetensutveckling och möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter

8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

Läs mer om de 8 friskfaktorerna på Suntarbetsliv.se

Se en film om friskfaktorer i praktiken på Suntarbetsliv.se

ARBETSPLATSDIALOGEN ta pulsen på din arbetsmiljö

Ska rmavbild 2020 09 16 kl. 14.06.34

Arbetsplatsdialogen är det verktyg att använda på arbetsplatsen för att ta pulsen på hur er arbetssituation ser ut och vad som behöver förbättras. Den nya dialogen tar avstamp i friskfaktorer. Vilka som finns på plats och vilka som saknas på arbetsplatsen. Ta tillfället och prata om hur det ser ut hos er. På en APT eller i något annat sammanhang - kort eller långt. Det viktiga är att ni lyfter arbetsmiljön ni arbetar i.

Här hittar du som ska leda dialogen på arbetsplatsen stödmaterial med flyer, affisch, och giveaways i form av handsprit med budskap.

Kickstarta med Lärarförbundets DIGILOG

Har du och dina kollegor koll på friskfaktorer och hur de påverkar arbetsmiljön? Gör vår Digilog. Det tar bara några minuter. Börja här

Digital utbildning i SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig friskfaktor. Det behöver inte vara svårt att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Här hittar du en digital utbildning med fakta och inspiration så att ni ska kunna komma igång eller hålla i det pågående arbetsmiljöarbetet. Klicka här för att komma till utbildningen

CHECKLISTOR för systematiskt arbetsmijöarbete

Nu i coroantider är det ännu viktigare att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här bjuder vi på några råd och en checklista för hur ni som medarbetare ska komma igång eller hålla i det pågående arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats.

Filmer, fakta om friskfaktorer och annat i sociala medier

Under den här perioden kommer vi dela olika budskap om friskfaktorer, arbetsplatsdialogen och vikten av att prata om sin arbetsmiljö på jobbet, i våra sociala medier. Dela gärna vidare i era egna kanaler så vi når ut till ännu fler.

Vykort

Dela gärna våra digitala vykort i dina egna sociala medier, du hittar dem som bilagor överst till vänster på den här sidan.

Värva nya medlemmar till Lärarförbundet

Glöm inte att ju fler vi är desto starkare blir vi

Passa på att värva nya kollegor till Lärarförbundet.

Bli medlem här

VÄRLDSLÄRARDAGEN 5 oktober

Tema på Världslärardagen 2020 är "Från risk till frisk - nu och i framtiden". Även om förutsättningarna är annorlunda i år så är det viktigt, kanske ännu viktigare att uppmärksamma alla lärares viktiga vardagsarbete. Låt oss fira, men också höja våra röster. Gemensamt – lokalt, nationellt och globalt - kan vi sätta press på våra regeringar för att skapa en positiv och säker arbetsmiljö för lärare och elever.

Läs mer om Världslärardagen 2020 här