Senast uppdaterad

2021-03-03

Frågor och svar om VFU

Om det skulle uppstå problem under din VFU kan du alltid vända dig till Lärarförbundet för råd och hjälp. Men viktigast är att du tar upp dina frågor med din handledare. Ytterst ansvarig för VFU är kursansvarig på ditt lärosäte.Kniviga lägen och hur du kan agera!

Vad ska jag göra om jag inte får någon VFU-placering?

Självklart ska du ha det! Om högskolan har problem med placeringen ska de berätta det för dig i god tid. Resonera med kursansvarig om hur de tänker lösa situationen. Om du får din VFU vid ett annat tillfälle ska det planeras med din studiegång.

Min VFU-placering är i rätt ämnen men i en årskurs jag inte utbildar mig för, hur gör jag?

Det är bra att du har fått i dina ämnen, för det är absolut viktigast. Har du till exempel fått en placering i 7-9 trots att du läser på gymnasielärarprogrammet så bör högskolan se till att du kan göra nästa VFU på en gymnasieskola. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

Min VFU-plats är i rätt åldrar, men i ämnen jag inte undervisar i, hur gör jag?

När du går på ämneslärarprogrammet måste du få minst en av dina VFU-perioder i ett av dina ämnen. Om du inte får en placering i rätt ämne på den första längre VFU-perioden, så måste högskolan säkerställa att du får det i en efterföljande VFU-period för att du ska kunna få ut din examen. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

Jag kommer inte överens med min handledare, finns det något jag kan göra?

Eftersom du har en nära kontakt med din VFU-handledare så kan det bli en knivig situation. Det bästa är om du kan prata med din handledare om det som skaver och känns fel. Om det inte löser sig kan du bolla frågan med kursansvarig på ditt lärosäte. Det kan bli så att du själv eller kursansvarig sedan tar kontakt med rektorn på din VFU-plats.

Skolledningen och handledaren är inte förberedda på att ta emot mig, hur ska jag hantera det?

Lärosätet ska ha kontakt med din handledare i god tid innan du kommer dit och tillhandahålla den information som behövs. Det är inte ditt ansvar att lösa. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

Det behövs en vikarie och jag blir tillfrågad att jobba, är det okej?

Om skolan/förskolan vill att du ska hoppa in mer än någon enstaka gång så ska du ha anställningsavtal och lön. Tiden kan inte heller räknas som VFU utan den måste du ta igen senare.

Om det är något problem med detta rekommenderar vi att du kontaktar Lärarförbundets ombud på skolan eller Lärarförbundet Kontakt om vi skulle sakna ombud.

Min handledare har blivit sjuk, hur ska jag få min VFU?

Om det är kortvarigt är det inget större problem. Om det är långvarigt ska det finnas rutiner för det. Hör av dig till din kursansvariga för att diskutera hur ni ska lösa situationen, så att du kan få din VFU som det var tänkt.

Jag tycker jag används som lärare, utan att få stöd av min handledare - hur kan jag ta upp det?

Meningen med VFU:n är att du ska få återkoppling från din handledare på din undervisning. Om du inte upplever att du får det ska du ta upp det med din handledare. Om du inte får förståelse från din handledare ska du ta upp det med kursansvarig på lärosätet.

Jag får mest sitta bredvid och blir som en assistent, är det verkligen rätt?

Du ska under din VFU få tillämpa det du lärt dig i undervisningen och få feedback på det från din handledare. Om du inte upplever att du får det ska du ta upp det med din handledare. Om du inte får förståelse från din handledare ska du ta upp det med kursansvarig på lärosätet.

Arbetsmiljön på min VFU-plats är dålig, vad kan jag göra?

Det låter inte bra, lyft det med din handledare. Om du har fler frågor om arbetsmiljön - vänd dig till Lärarförbundets ombud på din VFU-plats eller Lärarförbundet Kontakt om vi skulle sakna ombud.

Jag jobbar som lärare under studierna och får inte göra VFU på min egen arbetsplats. Varför?

Lärosätet har rätt att göra så, även om det tyvärr kan bli krångligt för dig. Det är en del av bedömningen för att du ska få en utbildning av hög kvalitet. Du som VFU-student har en annan roll än om du är i din tjänst.

Får jag göra om min VFU om jag inte blir godkänd?

Ja, enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om din VFU två gånger om du inte får godkänt.

Var ska jag vända mig med frågor?

Det är oftast till ditt lärosäte du ska vända dig om du får problem. Om dina problem inte blir lösta vänder du dig till kåren. Du är också välkommen att ta kontakt med oss!

Lärarförbundets kontaktperson på ditt lärosäte

Lärarförbundet Kontakt, vardagar på 0770-33 03 03