Senast uppdaterad

2022-02-15

Förslag på åtgärder efter riskbedömning av covid-19

Här är några förslag på åtgärder som förskolan, fritids och skolan kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

 • Se till att regelverket är tydligt och att vikten av att stanna hemma vid symtom är väl kommunicerat till barn, elever, vårdnadshavare och personal.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt och tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Sätt upp affischer om handtvätt.
 • Försök vara ute mycket, det är bra för hälsan och minskar risken för smitta.
 • Låt gärna vårdnadshavare lämna och hämta utomhus.
 • Hyr extra lokaler så att det blir enklare att hålla avstånd.
 • Arbeta i mindre grupper så det går att hålla avstånd.
 • Blanda inte olika grupper av barn och elever.
 • Håll föräldramöten och utvecklingssamtal digitalt.
 • Jobba hemifrån när det är möjligt.
 • Se till att ventilationen fungerar som den ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.
 • Forcera ventilationen.

Kom ihåg

Enligt Arbetsmiljölagen ska skyddsombudet involveras i arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren ska samverka med skyddsombudet för en god arbetsmiljö. Men i slutändan är det arbetsgivaren som ansvarar för att åtgärderna vidtas.

Om du behöver stöd, ring oss på Lärarförbundet kontakt: 0770-33 03 03.


Mer om förebyggande åtgärder

Ventilationen viktig i riskbedömningen.

Förslag på förebyggande åtgärder vid avslutningar, annat firande och andra tillställningar (folkhalsomyndigheten.se).


Om riskbedömningar

Riskbedömningar ska göras löpande och regelbundet på alla arbetsplatser. Det är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och centralt för att förebygga olyckor och ohälsa. Under pandemin har det fått ännu större betydelse. Du som är skyddsombud är mycket viktig i arbetet med att göra riskbedömningar.

Se Lärarförbundets vägledning för riskbedömning av covid-19 (learnify.se).

Mer stöd till dig som är skyddsombud