Senast uppdaterad

2018-11-13

Förskoleklassen behöver bättre förutsättningar!

Lärare i förskoleklass skapar den viktiga bron mellan förskola och grundskola, och behöver bättre förutsättningar för sitt arbete. Lärarförbundets förbundsstyrelse har 7 förslag.

Behåll och utveckla förskoleklassens framgångsrecept!

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, skriver om förskoleklassen i sin blogg.

​ En bro mellan förskola och grundskola

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform med en egen del i grundskolans läroplan, och är bron mellan förskolan och grundskolan. Undervisningen i förskoleklass ska till exempel erbjuda eleverna en variation av uttrycksformer, främja elevernas förmåga att lära tillsammans med andra genom rörelse och ge eleverna möjlighet att utveckla goda relationer.

Lärare i förskoleklass måste få förutsättningar att utforma undervisningen så att syftena i läroplanen kan uppnås! Det handlar om tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling. Planeringstiden måste vara densamma oavsett om läraren har en ferieanställning eller semesteranställning.

Lärarna måste ha möjlighet att delta i all gemensam planering med grundskolans lärare – att samarbeta med andra lärare i både arbetslag och ämneslag, delta i kollegialt lärande, samverkan med elevhälsa och så vidare, utan schemakrockar eller fokuskonflikter.

Om lärare i förskoleklass även arbetar i fritidshem delar av dagen, måste det skapas utrymme för lärarna så att de får möjlighet att ställa om mellan undervisning i förskoleklass och i fritidshemmet.

I alldeles för många förskoleklasser har det saknats både tid och förutsättningar för lärarna att på ett gediget och fördjupande sätt kunnat implementera förskoleklassens särskilda kapitel i läroplanen. Det är en självklar utgångspunkt att samtliga lärare i förskoleklass får tid för detta, så att alla verksamheter ska kunna utvecklas med kvalitet utifrån läroplanens syfte och mål.

Det är avgörande med goda förutsättningar för överlämningar mellan både förskola och förskoleklass samt förskoleklass och grundskola.

Det här driver Lärarförbundet

  • att lärare i förskoleklass oavsett anställningsform, ska ges tid för planering, uppföljning och pedagogisk utveckling.
  • att lärare i förskoleklass som även arbetar i fritidshemmet, ska ges tid att ställa om mellan undervisningen i förskoleklass och fritidshem.
  • att lärare i förskoleklass ska ges förutsättningar för samarbete och planering med grundskolans lärare i både arbetslag och ämneslag.
  • att de kan delta i kollegialt lärande, samverkan med elevhälsa osv, utan schemakrockar eller fokuskonflikter.
  • att huvudmannen ska ansvara för att förskoleklassen har resurser och förutsättningar att kunna erbjuda den variation av arbetsformer och innehåll som läroplanen syftar till.
  • att lärare i förskoleklass ska ges tid och möjligheter för en gedigen implementering av förskoleklassens kapitel i läroplanen.
  • att utvecklingsinsatser ska genomföras nationellt med fokus på förskoleklassens unika didaktik och innehåll.

Vi har fler förslag!

Läs alla Lärarförbundets förslag för grundskolan, de gäller även förskoleklass. Här har vi lyft fram det som rör förskoleklassen specifikt.