Fo rela sarbank
Senast uppdaterad

2019-11-11

Föreläsarbanken

Välkommen till Lärarförbundets föreläsarbank. Här finns föreläsare inom yrkesprofessionen samlade som stöd för Lärarförbundets avdelningar inför att boka medlemsarrangemang.

Vi är ett fackligt professionsförbund och vi vill hålla engagemanget och diskussionen för skolan levande bland våra medlemmar.

Föreläsarbanken finns till för Lärarförbundets avdelningar. Förbundet vill stötta avdelningarna med föreläsare och teman inom yrkesprofessionen för medlemskvällar etc. Det är också ett sätt att lyfta fram medlemmar som är skickliga att föreläsa inom sina yrkesområden. Även externa, professionella föreläsare kommer att anlitas.

Här hittar du alla teman och föreläsningar

Föreläsarna har blivit rekommenderade av olika personer inom förbundet, de representerar inte Lärarförbundets åsikter men alla ska agera i enlighet med och med respekt för Lärarförbundet och våra etiska och fackliga värderingar.

Har du tips på en aktuell och skicklig föreläsare inom yrkesprofessionen så är du välkommen att höra av dig.


Ansvarig för Föreläsarbanken: Katarina Frisk