Senast uppdaterad

2021-01-12

Föreläsarbanken

Välkommen till Lärarförbundets Föreläsarbank. Här finns föreläsare inom bl.a. yrkesprofessionen som stöd för Lärarförbundets avdelningar inför att boka medlemsarrangemang.

Vi är ett fackligt professionsförbund och vi vill hålla engagemanget och diskussionen för skolan levande bland våra medlemmar.

Föreläsarbanken finns till för Lärarförbundets avdelningar. Förbundet stöttar alla avdelningar med föreläsare och teman inom yrkesprofessionen för medlemskvällar etc. Det är också ett sätt att lyfta fram medlemmar som är skickliga att föreläsa inom sina yrkesområden.

Här hittar du alla teman och föreläsningar

Föreläsarna har blivit rekommenderade av olika personer inom förbundet, de representerar inte Lärarförbundets åsikter men alla ska agera i enlighet med och med respekt för Lärarförbundets etiska och fackliga värderingar.

Är du medlem och hittar något intressant bland föreläsningarna så tipsa gärna din avdelning.

Ansvarig för Föreläsarbanken: Katarina Frisk