Senast uppdaterad

2017-04-27

Flytta inte gränskontrollen in i klassrummen

Många lärare är engagerade och har frågor om de ensamkommande unga som står under utvisningshot. Elever, lärare och skolledare behöver se prov på politiskt mod och att regeringen visar att de tar situationen på allvar.

Vi tillhör de fackförbund som varit tydligast i arbetet för både nyanlända elever och deras lärare och har drivit regeringen framför oss. Vi är övertygade om att det arbete som vi bedriver i upparbetade kanaler och förtroendefulla relationer med partiledare och regeringens ministrar är bästa sättet att påverka för en förändring.

Därför är jag oerhört glad över den lag som precis klubbats igenom i Riksdagen i dag, som innebär att asylsökande barn ska ha rätt att gå klart en påbörjad gymnasieutbildning.

Våra krav

Lärarförbundet ställer fyra krav kring uppehållstillstånd för nyanlända:

  1. Regler om uppehållstillstånd för unga får inte fl ytta gränskontrollen in i klassrummen. Som lärare ska jag aldrig riskera att min rapportering om ogiltig frånvaro eller ett underkänt betyg leder till ett avvisningsbeslut.
  2. Lyssna på oss lärare och andra professioner som dagligen arbetar med ensamkommande barn och unga när ni utvecklar och beslutar om nya regelverk.
  3. Satsa på stärkt elevhälsa och även fler studie- och yrkesvägledare för de nyanlända eleverna. De ska både få hjälp och stöd i sin livssituation och i fortsatta studie- och yrkesval.
  4. Se till att nyanlända elever inte faller mellan de rättsliga stolarna, varken i vårt land eller i processerna med andra länder. Säkerställ att det finns både nationell och lokal samverkan mellan myndigheter. Rätt stöd måste säkras och följas upp i alla led.

Läs våra inlägg i media kring frågan