Senast uppdaterad

2022-09-28

Fackliga rättigheter – hot och hopp

Tisdag den 4 oktober föreläser Haldis Holst, biträdande generalsekreterare i Education International, om hur vi tillsammans kan utveckla våra fackliga rättigheter – globalt och lokalt. En öppen föreläsning med internationella förtecken dagen innan Världslärardagen!

I vår del av världen är det lätt hänt att vi tar våra fackliga rättigheter för givna. Att kunna organisera oss, driva frågor för att förbättra vår arbetsmiljö och för att lyfta lärarprofessionens frågor i den offentliga debatten är så självklart att vi ibland inte ens reflekterar över det. Men de fackliga rättigheterna är viktiga, och det kan vara farligt att ta dem för givna.

På många platser i världen är de fackliga rättigheterna hotade. När något händer kan vi agera tillsammans för att uppmärksamma hot, våld och kränkningar. Dagen innan Världslärardagen ger Haldis Holst exempel på hur vi kan utnyttja styrkan i att vi är många medlemmar i våra fackliga organisationer. De fackliga rättigheterna utvecklar vi tillsammans – lokalt såväl som globalt.

Efter föreläsningen hålls ett samtal mellan Haldis Holst, Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Språk

Haldis Holst föreläser på norska/skandinaviska och i samtalet kombineras det med svenska.

Om Haldis Holst

Haldis Holst är biträdande generalsekreterare för Education International. I hennes uppdrag ingår fackliga rättigheter och fackligt utvecklingsarbete, samt mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och jämställdhet.

Education International är en global organisation som för samman lärarorganisationer runt om i välden. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är engagerade medlemmar.

Se föreläsningen i efterhand

Du som är medlem kan se föreläsningen i efterhand. Logga in med BankID och filmen finns tillgänglig i 30 dagar efter att vi publicerat den.

Mer inspiration