Senast uppdaterad

2022-08-31

Fackliga rättigheter – hot och hopp

4 oktober, inför Världslärardagen, kommer Haldis Holst, biträdande generalsekreterare i Education International, att föreläsa om hur vi tillsammans kan utveckla våra fackliga rättigheter – lokalt och globalt.

Våra fackliga rättigheter utvecklar vi tillsammans – lokalt såväl som globalt! Det menar kvällens föreläsare Haldis Holst, biträdande generalsekreterare i Education International.

De fackliga rättigheterna är viktiga och vi kan aldrig ta dem för självklara.
Vi ser att dessa rättigheter är hotade i många länder. Men när något händer kan vi agera tillsammans för att uppmärksamma hot, våld eller kränkningar. Haldis kommer under föreläsningen att ge oss exempel på hur vi kan utnyttja styrkan i att vi är många medlemmar i våra fackliga organisationer.

Education International består av 383 medlemsorganisationer, bland andra Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, som representerar totalt 32 miljoner lärare i 178 länder och landområden. Organisationen är en viktig röst i arbetet för rätten till utbildning på global nivå och för lärares rätt att ha inflytande över professionsutvecklingen.

I Haldis uppdrag ingår ett särskilt ansvar för arbetet med fackliga och andra mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, jämställdhet och fackligt utvecklingssamarbete. Haldis är är idrotts- och engelsklärare och har varit fackligt förtroendevald på olika nivåer i Norge, Europa och Världen. Hon har varit ordförande i Utdanningsförbundet, suttit i Etuces styrelse sedan 2013.

Under kvällen kommer också Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand att medverka i ett samtal med Haldis.

Haldis föreläser på norska/skandinaviska.

Anmäl dig!

Den här föreläsningen erbjuds i två versioner. Delta digitalt eller på plats i Essinge Konferenscenter. Föreläsningen är öppen för alla Sveriges lärare och skolledare.

Datum: tisdag den 4 oktober

Tid: 18.30-20.00 inklusive frågestund

Mer inspiration