Senast uppdaterad

2020-05-05

Extrakongress 2020: Kongresspraktika

Här finns all praktisk information till dig som är kongressombud vid Lärarförbundets extrakongress 16-17 maj 2020.

Anmälan

Du som har valts till kongressombud behöver anmäla dig särskilt till extrakongressen. Du har via e-post fått en inbjudan med instruktioner hur du anmäler dig. Om du inte får någon e-post med inbjudan, kontakta extrakongress2020@lararforbundet.se.

Förhinder
Om du inte har möjlighet att komma till kongressen, anmäl detta till extrakongress2020@lararforbundet.se.

Till menyn

Program

16 maj kl 9.00 Upprop

Du kommer få ett meddelande med vilken tid du behöver vara inloggad för att bekräfta ditt deltagande (t ex mellan 9.15-9.20). Kl. 9.40 är det genomgång av de digitala systemen.
Från kl. 09.00 svarar vi på tekniska frågor:
Annica Woll: 070-210 34 39. Maria Sjökvist: 070 - 200 73 35.

16 maj kl 10.00 Kongressen öppnar

16 maj ca 11.30 Kongressen ajouneras

Boka för säkerhets skull in tid för mötet fram till kl 12.00

9 september: Kongressen återupptas

Dagordning

Den 16/5 behandlas punkt 1-10 samt 13.
1. Kongressens öppnande
2. Prövning av kongressens behöriga utlysande
3. Upprop av kongressombuden
4. Beslut om offentlighet
5. Val av ordförande vid kongressen
6. Val av sekreterare vid kongressen
7. Val av protokolljusterare
8. Val av röstkontrollanter
9. Fastställande av dagordning
10. Fastställande av arbetsordning
-
-
13. Fyllnadsval av ledamot till Förbundsstyrelsen
-
Den 9/9 behandlas punkt 10, 11, 12, 13.1 och 14.

10. Fastställande av arbetsordning
11. En eventuellt ny organisering för förbundets medlemsgrupper.
12. Lärarförbundets ekonomi
13.1 Fyllnadsval av ledamot till Förbundsstyrelsen
-
14. Kongressen avslutas

Till menyn

Kongresshandlingar

Kongresshandlingarna går ut till kongressombuden i två omgångar. I ett första utskick får ni förslaget till en eventuell ny organisering av lärarprofessionen. I ett andra senare utskick kommer övriga handlingar. Det blir inget motionsförfarande innan extrakongressen.

Kongresshandlingarna läggs även upp i listan här under allt eftersom de blir klara.

Till menyn

Ersättningar

Extrakongressen genomförs vid två tillfällen helt digitalt. Därför utgår ingen ersättning för resor eller boende.

Eftersom extrakongressen genomförs helgtid, så utgår enbart ersättning för löneavdrag för dem som har schemalagd arbetstid under denna dag (ta med intyg på löneavdraget). I övrigt betraktas extrakongressen som ideellt arbete.

Till menyn

Kontakta oss