Senast uppdaterad

2020-09-09

Extrakongress 2020

Extrakongressen 2020 är nu över. Läs mer här om arbetet inför och under kongressen samt ta del av kongressens beslut. Kongressen röstade ja till förslaget om att utreda hur en ny organisering av Sveriges lärare skulle kunna se ut.

Med anledning av coronapandemin genomförde Lärarförbundet extrakongressen med hjälp av digitala verktyg vid två tillfällen, den 16 maj och den 9 september.

Förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund föreslog sina kongresser att utreda möjligheten att skapa en helt ny organisering av hela lärarprofessionen. Läs mer under "Senaste nytt" i menyn.

Vi vill utreda möjligheten till en ny och starkare facklig organisering

Varför en extrakongress?

För första gången någonsin ber Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sina kongresser om ett uppdrag om att utreda en helt ny organisering för de två organisationernas medlemmar. På två parallella kongresser i maj ska båda förbunden ta ställning till ett förslag att uppdra till de två styrelserna att finna former för en ny organisering som bättre tillvaratar medlemmarnas intresse.

Bakgrunden är en utvärdering av det samverkansavtal som idag reglerar samarbetet mellan de två lärarfacken, framför allt kring hur vi tillsammans förhandlar och tecknar kollektivavtal för våra medlemmar. Utvärderingen visar att arbetsgivarna har kunnat utnyttja det faktum att vi har varit två olika förbund med två olika processer. Vi har stått svagare var för sig och resultaten har inte blivit de önskvärda. De två förbundsstyrelserna vill därför få mandat att undersöka om möjligheten finns att skapa en ny och kraftfullare organisation för förbundens medlemsgrupper.


Så här säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande:

– Den utvärdering som vi gjort av nuvarande samverkan mellan våra förbund visar att det finns stora vinster med att samordna de resurser som i dag är skilda åt i två separata lärarorganisationer. Därför prövar vi om det går att gemensamt finna en organisering som skulle kunna ge våra medlemmar bättre leverans än vad våra två lärarorganisationer idag lyckas med var för sig. Nu vidtar en process i respektive förbund fram till kongresserna i maj som kommer pröva frågan, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Jag är övertygad om att en mer samlad organisering av Sveriges lärare skulle stärka läraryrkets ställning i Sverige. Och jag hoppas och tror att diskussionen om den ny organisering ska utmynna i något som gör att lärarkåren kan agera kraftfullare tillsammans.

Se alla kongressombud

Här kan du gå in och se vilka som är kongressombud. Tänk på att filtrera i menyn på "Kongress" eftersom verktyget visar valda till alla nationella organ.

Kongressombud

Senaste nytt

Här finns kongresshandlingarna

Här under kan du läsa kongresshandlingarna gällande förslagen att utreda en ny organisering av lärarprofessionen.

Diskussionsunderlag: avdelningsanslag

Dagordning och arbetsordning

Här nedan finns förslagen till dagordning och arbetsordning. De beslut som ska fattas på extrakongressen är förslaget om att utreda en ny organisering, ekonomiska beslut och fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

För kongressombuden

På kongressombudssidan finns länkar till alla nödvändiga verktyg, handlingar och diskussionsforum, information om ditt uppdrag och förberedande möten samt praktisk information. Där finns ockå en länk till nomineringsverktyget.

För ombud på arbetsplatserna

Här finns underlag för dig som är ombud för att på arbetsplatserna diskutera extrakongressen.

Länken ovan leder till ombudssidan där du hittar PowerPoint som stöd, frågor och svar och diskussionsunderlag.

Vi tror att en gemensam organisering skulle vara till gagn för Sveriges lärare och skolledare.

Press

Pressfrågor: kontakta press@lararforbundet.se

Kontakt

Kontakta oss på extrakongress2020@lararforbundet.se om du har frågor.

Ny ledamot i förbundsstyrelsen vald

Kent Andersson, Hallsberg, blev vald till ny ledamot i förbundsstyrelsen vid fyllnadsvalet på extrakongressen den 16 maj. Han fick 119 röster av 245 och han var valberedningens förslag. Läs mer här.