Senast uppdaterad

2021-09-21

eTwinning i din undervisning

eTwinning är ett verktyg på nätet där skolor och fritidshem i hela Europa kan samarbeta och dela vardagen med varandra. Lärarförbundet ordnar digitala seminarier och workshoppar i hur du kan arbeta med eTwinning i undervisningen.

Under hösten 2021 anordnar vi en föreläsning som introducerar dig till eTwinning, och en workshop där du lär dig använda verktyget.

Plats: Online, du får en länk när du anmäler dig.

Kostnad: Föreläsningen är gratis, även dig som ännu inte är medlem i Lärarförbundet.


Föreläsning 21 oktober, klockan 15:00-16:30

Föreläsningen inleds med att Karin Kaikkonen på Universitets och högskolerådet berättar vad eTwinning är.

Sedan berättar den prisade läraren Emelie Hahn, eTwinningambassadör för Sverige, om sina egna erfarenheter av att arbeta med eTwinning i undervisningen.

Anmäl dig till föreläsningen den 21 oktober.


Workshop 11 november och 18 november

Workshopen har samma innehåll och upplägg vid båda tillfällena. Men du får såklart gå båda om du vill.

I workshoppen får du lära dig

  • hur eTwinning plattformen fungerar,
  • hur du hittar projektpartner,
  • hur du skapar projekt,
  • vilka fortbildningsmöjligheter som finns.

Deltagarna kommer att delas in två grupper. En för högstadiet och gymnasiet, och en för förskola, låg- och mellanstadiet, och fritidshem.

Anmäl dig till workshoppen den 11 november.

Anmäl dig till workshoppen den 18 november.


Viktigt att tänka på

Anmäl dig senast två dagar innan föreläsningen och workshoppen.

Du måste vara registrerad i eTwinning för att vara med på workshoppen. Registrera dig i god tid, för det kan ta ett dygn innan din ansökan till eTwinning går igenom. Vi kommer att kolla att du är godkänd i eTwinning innan vi sätter igång.

Titta även runt i verktyget innan så att du har lite koll på hur det fungerar.

Om du var med på föreläsningarna i våras kommer du att få en särskild inbjudan på mejl.


Om eTwinning

eTwinning är ett verktyg på nätet där skolor i hela Europa kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt och dela skolvardagen med varandra. Verktyget gör det enkelt att arbeta med både internationalisering och digitalisering i skolan.