Senast uppdaterad

2019-04-23

En rektors första hundra dagar – effektiva möten

Mötet är en av de viktigaste arenorna för den interna kommunikationen. ​Vi vill erbjuda dig som rektor stödmaterial som förstärker dina kunskaper om och förståelsen för hur du kan skapa effektiva möten.​

Här hittar du...

... information om olika mötesformer, mallar och verktyg. Det handlar både om generella möten och mer komplicerade möten. Allt bygger på beprövade erfarenheter.

Vi hoppas att du...

...med stöd av detta kan skapa tydliga strukturer som är anpassade till olika mötesformer.

Bra och effektiva möten har ett uttalat syfte och är väl förberedda. De avslutas med en tydlig summering av innehållet, att beslut fattas och de börjar och avslutas i tid”

Effektiva möten är en nyckel till utveckling

Som rektor leder och styr du det dagliga arbetet genom att kommunicera. Många rektorer och medarbetare lägger mycket av sin arbetstid på möten. Möten har en viktig funktion i organisationers förbättringsarbeten och måste därför vara effektiva. Samtidigt upplever en del att dessa möten inte är tillräckligt givande. Trots att det finns gemensamma nämnare mellan de flesta möten är det bra att känna till de olika mötesformerna. Exempelvis kräver svåra möten med personal specifik planering, form och särskilt efterarbete. Med bättre kunskap om och specifika verktyg för olika mötesformer är det lättare att skapa givande och effektiva möten.

Arbetslivets utveckling gör det nödvändigt att ha fler möten för att hantera svåra frågor, arbeta med komplexa uppgifter och ta beslut. Detta innebär att allt fler behöver bli bättre på att leda möten effektivt.