Senast uppdaterad

2021-11-08

En rektors första 100 dagar

Ge dig förutsättningar att lyckas med uppdraget som skolledare från start. ”En rektors första 100 dagar” erbjuder ett heltäckande utbud av stödmaterial till dig som är nybliven rektor eller skolledare. Alla skolledare och rektorer har nytta av materialet, säger Mattias Erliden, som skrivit texten i verktygslådorna.

Mattias Erliden, verksamhetsutvecklare, En rektors första 100 dagar.

Så får du en bra start som ny skolledare!

Det sägs att de första hundra dagarna på ett nytt arbete är avgörande för hur pass lyckosamt uppdraget kommer bli. Det gäller även skolledare. Därför har Lärarförbundet, tillsammans med SKR, Sveriges Skolchefsförening och Jönköpings kommun, tagit fram stödmaterialet ”En rektors första 100 dagar” till dig som är nybliven skolledare eller rektor. Syftet är att ge skolledare så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt uppdrag.

Mattias Erliden, som är verksamhetsutvecklare och har utformat stödmaterialet, berättar här om vikten av en fungerande arbetsorganisation och om vilka verktyg som finns att tillgå:

Kan du berätta lite om ”En rektors 100 första dagar”?

 • Det är riktat stödmaterial för nya rektorer och skolledare där essensen handlar om att medvetandegöra betydelsen av stabila och effektiva arbetsorganisationer. Det är alldeles för vanligt att rektorer ägnar för mycket av sin tid åt att släcka bränder, vilket många gånger beror på att det saknas fungerande strukturer.

Vilken typ av stödmaterial finns att tillgå?

 • I dagsläget finns det elva stycken verktygslådor som ska hjälpa rektorerna att erövra rektorsuppdraget redan från början. De mest populära materialen kretsar kring kränkande behandling, effektiva möten, ledarskap och styrning, samt barn- och elevhälsan.

Varför tycker du att man bör ta del av materialet?

 • En rektors uppdrag är komplext och kan vara sårbart om arbetsorganisationen skulle halta. Skulle en rektor till exempel råka ut för hot eller våld behövs snabba åtgärder och du behöver veta hur skolan bör reagera och agera. Det är även viktigt för att få en överblick över vad uppdraget handlar om, ett spelöga. Elevernas skoltid kommer inte tillbaka, därför måste vi se till att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Fakta om verktyget

En rektors 100 första dagar är en samling stödmaterial och goda exempel som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra uppdraget som rektor.

 • Här hittar du verktyg för att effektivisera organisationen som kan vara till hjälp för dig som är ny i yrket, men även för dig som arbetat som skolledare en längre tid.
 • Verktyget är ett samarbete mellan Föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Gå in på lararforbundet.se/100dagar för att ta del av materialet.

Innehåll i verktyget

Verktyget innehåller följande teman:

 • Barn- och elevhälsa
 • Effektiva beslutsvägar
 • Effektiva möten
 • Fritidshem
 • Kompetensutveckling
 • Kränkande behandling
 • Ledarskap och styrning
 • Rutiner och kommunikation
 • Svåra samtal med personal
 • Team
 • Årsplanering