Startup 594090 1920
Senast uppdaterad

2019-04-23

Effektiva möten: ledningsgruppsmöten

​I ledningsgruppen får du som rektor stöd så att fattade beslut verkställs. En väl fungerande ledningsgrupp ser till att varje elev får bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Länken mellan rektorn och arbetslaget

Genom att utse en ledningsgrupp kan du som rektor bredda ledarskapet och skapa ett gemensamt ansvarstagande. Ledningsgruppen är länken mellan rektorn och arbetslaget. Den blir ett viktigt verktyg för att leda då den kan fungera som ett forum för samordning, avstämning och utveckling.

Tydliggör uppdraget!

Med en tydlig organisation förbättras informationen, beslutsfattandet och delaktigheten. Arbetslagsledarna är en viktig länk mellan rektor och arbetslagen. De är inga chefer utan främst samordnare och ansvarar för det som rektorn särskilt delegerar till arbetslagen.

Det är viktigt att tydliggöra ledningsgruppens uppdrag för alla medarbetare. Enligt skollagen är rektor alltid ytterst ansvarig för sin organisation.

Organisation:

  • Medarbetare
  • Arbetslag
  • Arbetslagsledare
  • Ledningsgrupp
  • Rektor

Ledningsgruppen skapar stabilitet och effektivitet i verksamheten.

Ledningsgruppen:

  • får uppdrag genom skolledningen,
  • är ett rådgivande organ,
  • tar fram underlag för beslut,
  • håller ihop verksamhetens arbetslag, så att den arbetar mot de nationella målen,
  • är med och fattar beslut, men det innebär inte att besluten måste vara enhälliga. De slutliga besluten fattas alltid av rektor.