Senast uppdaterad

2019-04-23

Effektiva möten: arbetsplatsträff (APT)

Arbetsplatsträffarna är regelbundna forum där du som skolledare tillsammans med medarbetarna för dialog om verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Dialog med medarbetarna

På arbetsplatsträffarna diskuteras förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. Medarbetarna ska bli delaktiga och få en möjligheter att uttrycka sina åsikter kring aktuella verksamhetsfrågor och kommande beslut. De ska också vara medvetna om att de kan lyfta egna frågor på APT. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som slutligen fattar beslut på arbetsplatsen.

Arbetsplatsträffar skiljer sig från andra möten genom syftet att tillgodose medarbetarnas rätt till delaktighet på arbetsplatsen. Det innebär att rektorer har en skyldighet att organisera APT samtidigt som förutsättningen är att medarbetaren deltar och är aktiv. Det måste också vara tydligt hur arbetsgivarens beslut och diskussionen innan beslut, behandlas på APT.

På APT behandlas:

  • Förändringsarbeten
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Fysisk arbetsmiljö

De flesta huvudmän har ett samverkansavtal där APT beskrivs och där det finns instruktioner. Använd i så fall dessa. Om huvudmännen inte har samverkansavtal gäller MBL där APT inte finns som en del i regelverket.