Senast uppdaterad

2021-04-29

Diskriminering och likabehandling - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring diskriminering och kränkande behandling (av barn och elever), liksom kränkande särbehandling (av vuxna). Du kan även läsa mer om härskartekniker och hur de påverkar oss. Avsnittet och fördjupningen ger dig/er även möjlighet att samtala kring ert aktiva arbete i dessa frågor på arbetsplatsen.

För din undervisning

Inspiration för medlemsengagemang

Diskussions- och övningsmaterial


Film och media


Böcker och broschyrer

Förebygga diskriminering i förskola och skola - DO

Utreda trakasserier i förskola, skola och högskola

Öppna starka fria - Union to Union

Handbok i jämställda möten - TCO

Forskning och rapporter


Exempel från andra vär(l)degrundscirklar


Annat aktuellt

Diskrimineringslagen

Har du förslag på innehåll till fördjupningsdelen? Mejla eva.elmstedt-frisk@lararforbundet.se.