Senast uppdaterad

2022-06-28

Digitala träffar för nya lärare

Är du på ditt första jobb? Hösten 2022 ordnar Lärarförbundet digitala träffar på temat Ett hållbart lärarliv. Varje gång lyfter vi ett ämne som är aktuellt för dig som är ny i yrket.

Under en timme och en kvart får du tips om hur du

 • gör ditt första år så bra som möjligt,
 • ska agera om du stöter på utmaningar,
 • vart du vänder dig om du behöver stöd.

Dessutom får du utbyta erfarenheter med andra nya lärare.

Mötena ingår i Lärarförbundets koncept Lärarmötet, där lärare pratar med varandra om sin vardag.

Öppna för alla – oavsett medlemskap

Lärarförbundet månar om att alla lärare ska ha det bra på jobbet. Därför är även du som ännu inte är medlem varmt välkommen till träffarna. Du behöver bara registrera några uppgifter när du anmäler dig, så att vi kan kontakta dig.

Bli medlem idag! Första året efter examen kostar det bara 100 kronor – för ett helt år.


Träffar hösten 2022

Din rätt till introduktionsperiod och mentor, 27 september

Tisdag den 27 september klockan 17.00-18.15.

Enligt skollagen har du rätt till en introduktionsperiod med mentor första året som lärare, och det är arbetsgivarens ansvar att du får det.

Syftet med introduktionsperioden är att du ska få yrkesmässigt, personligt och socialt stöd på arbetsplatsen. Men tyvärr visar Lärarförbundets undersökningar att de flesta nya lärare inte får någon introduktionsperiod.

På träffen får du veta mer om dina rättigheter och varför det är viktigt med introduktionsperiod och mentor. Du får också diskutera frågan med andra nya lärare.

Målet är att ge dig verktyg, kraft och självförtroende att kräva din rätt till en bra introduktionsperiod. Det är viktigt att du får rätt förutsättningar som ny lärare – med stöd av Lärarförbundet om det behövs.

Träffen är digital. Du kommer att få en länk där du kan delta.

Anmäl dig till träffen Din rätt till introduktionsperiod och mentor.


Mer om introduktionsperioden

Så ska din introduktionsperiod fungera.

Lärarförbundets undersökning Nya lärares introduktion till yrket visar att bara sex av tio lärare får en mentor under introduktionsperioden.

Min mentor betydde allt för mig – grundskolläraren Ditte Karlsson berättar.

Din arbetstid och ditt schema, 19 & 20 oktober

Onsdag den 19 oktober klockan 17.00-18.15 – för dig med semestertjänst.

Torsdag den 20 oktober klockan 17.00-18.15 – för dig med ferietjänst.

Många nya lärare upplever att arbetsbelastningen och känslan av att inte räcka till är några av de största utmaningarna första tiden som lärare. På träffen diskuterar vi vad som är viktigt för att du ska få ett schema som fungerar, hur du får koll på att ditt arbetstidsschema följer ditt arbetstidsavtal och att du inte jobbar för mycket. Du ska ha tid att vara ny.

Vi reder också ut begrepp som

 • övertid
 • förtroendetid
 • arbetstidsregler
 • semesteranställning
 • ferieanställning
 • arbetstidsavtal
 • ställtid
 • rast
 • paus
 • reglerad och oreglerad arbetstid.

Dessutom får du diskutera med andra nya lärare och ställa frågor till Lärarförbundets experter.

Målet med träffen är att öka din förståelse för din arbetstid och arbetsbelastning.

Vi tipsar även om hur du får koll på ditt arbetstidsschema med hjälp av Lärarförbundets digitala verktyg. Så att du kan få ett långt och hållbart arbetsliv.

Träffen är digital. Du kommer att få en länk där du kan delta.

Anmäl dig till träffen Din arbetstid och ditt schema – för dig med semestertjänst.

Anmäl dig till träffen Din arbetstid och ditt schema – för dig med ferietjänst.


Mer om arbetstid och schema

Sex steg för att du ska hinna vara lärare.

Din arbetsmiljö, 17 november

Torsdag den 17 november klockan 17.00-18.15.

Din chef har ansvaret för din arbetsmiljö, men du och dina kollegor ska vara med i arbetet för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö.

På träffen pratar vi både om din fysiska arbetsmiljö och om den organisatoriska arbetsmiljön – hur arbetet organiseras och hur beslut fattas och kommuniceras i verksamheten. Allt det påverkar dig som enskild lärare. Vi tar också upp den sociala arbetsmiljön, alltså hur ni samspelar och pratar med varandra på jobbet.

Dessutom får du diskutera med andra nya lärare och ställa frågor till Lärarförbundets experter.

Målet med träffen är att ge dig bättre möjligheter till en god arbetsmiljö, så att du kan få ett långt och hållbart arbetsliv.

Träffen är digital. Du kommer att få en länk där du kan delta.

Anmäl dig till träffen Din arbetsmiljö.