Senast uppdaterad

2021-03-30

Detta gäller för dubbelanslutning

Du kan vara ansluten till både Lärarförbundet och andra förbund samtidigt. Lärarförbundet har dubbelanslutningsavtal med följande förbund.

Du som blir dubbelansluten behöver informera både Lärarförbundet och det andra förbundet om förändringar som rör dina personuppgifter, medlemskap, anställning eller utbildning. Det är viktigt att båda förbunden har korrekta uppgifter om dig så att din medlemsavgift blir aviserad av rätt förbund, men också för att du ska få relevant information mm.

För avstämning lämnar Lärarförbundet regelbundet uppgifter till respektive förbund över dubbelanslutna medlemmar.

Observera att du bara omfattas av Lärarförbundets inkomstförsäkring om du har Lärarförbundet som primärt förbund, det vill säga betalar medlemsavgift till Lärarförbundet. Du behöver också vara med i en a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Kyrkomusikernas Riksförbund - KMR

För att, som yrkesverksam kyrkomusiker eller kyrkomusikerstuderade, få vara medlem i KMR krävs medlemskap i Lärarförbundet. För medlemskapet i KMR erläggs en särskild avgift.

Pensionerade kyrkomusiker kan inte vara dubbelanslutna, istället kan individuellt medlemskap i de bägge förbunden bli aktuellt.

Du som studerar till kyrkomusiker ska vara dubbelansluten.

Sveriges Yrkesmusikerförbund - Symf

Dubbelorganiseringsavtalet med Symf gäller för lärare, kyrkomusiker eller skolledare och den som är fast eller fri yrkesutövare inom Symfs verksamhetsområde och har rätt till medlemskap enligt respektive förbunds stadgar.

Du som har anställning inom utbildningsområdet och är yrkesutövare inom Symfs verksamhetsområde får dubbelanslutas om du själv så önskar, och ska då som primärförbund ha den organisation som förhandlar för området där huvuddelen av anställningen finns. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet.

Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

Den som är medlem i Symf och studerar till musiker eller sångare, kan ansöka om studerandemedlemskap i Lärarförbundet under studietiden. Lärarförbundet ska vara primärt förbund.

Fackförbundet för Scen & Film

Med Fackförbundet för Scen & Film finns en överenskommelse om dubbelt medlemskap för skådespelare, sångare, artister, regissörer, scenografer och koreografer som även är verksamma som lärare eller skolledare. Avtalet omfattar också pedagoger inom teater/drama/dans som arbetar inom utbildningsområdet.

Dubbelanslutningen är valfri, utom för dig som är dramapedagog, du ska vara dubbelansluten med Lärarförbundet som primärförbund.

För övriga gäller följande: om du har huvuddelen av din yrkesutövning inom utbildningsområdet eller enbart är verksam som lärare inom drama, teater eller dans ansöker du om medlemskap hos Lärarförbundet, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet.

Vårdförbundet

Som yrkesverksam medlem i Vårdförbundet ska vårdlärare eller skolledare (som är barnmorska, biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska i grunden) vara dubbelanslutna med Lärarförbundet, enligt förbundens samarbetsavtal. Lärarförbundet är då primärförbund.

Studerande vid vårdlärarprogrammen ska dubbelanslutas till Vårdförbundet med Lärarförbundet som primärförbund.