Senast uppdaterad

2022-08-16

Detta gäller för dubbelanslutning

Du kan vara ansluten till både Lärarförbundet och andra förbund samtidigt. Lärarförbundet har dubbelanslutningsavtal med följande förbund.

Du som blir dubbelansluten behöver informera både Lärarförbundet och det andra förbundet om förändringar som rör dina personuppgifter, medlemskap, anställning eller utbildning. Det är viktigt att båda förbunden har korrekta uppgifter om dig så att din medlemsavgift blir aviserad av rätt förbund, men också för att du ska få relevant information, med mera.

För avstämning lämnar Lärarförbundet regelbundet uppgifter till respektive förbund över dubbelanslutna medlemmar.

Observera att du bara omfattas av Lärarförbundets inkomstförsäkring om du har Lärarförbundet som primärt förbund, det vill säga betalar medlemsavgift till Lärarförbundet. Du behöver också vara med i en a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Kyrkomusikernas Riksförbund - KMR

Du som är kyrkomusiker och medlem i Lärarförbundet, blir även medlem i KMR. För medlemskapet i KMR erlägger du en särskild avgift som aviseras genom Lärarförbundet.

Pensionerade kyrkomusiker kan inte vara dubbelanslutna, istället kan individuellt medlemskap i de bägge förbunden bli aktuellt.

Du som studerar till kyrkomusiker ska vara dubbelansluten.

Sveriges Yrkesmusikerförbund - Symf

Dubbelorganiseringsavtalet med Symf gäller för lärare, kyrkomusiker eller skolledare och den som är fast eller fri yrkesutövare inom Symfs verksamhetsområde och har rätt till medlemskap enligt respektive förbunds stadgar.

Du som har anställning inom utbildningsområdet och är yrkesutövare inom Symfs verksamhetsområde får dubbelanslutas om du själv så önskar, och ska då som primärförbund ha den organisation som förhandlar för området där huvuddelen av anställningen finns. Du behöver kontakta både Lärarförbundet och Symf om du önskar bli dubbelansluten.

Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

Den som är medlem i Symf och studerar till musiker eller sångare, kan ansöka om studerandemedlemskap i Lärarförbundet under studietiden. Lärarförbundet ska vara primärt förbund.

Fackförbundet för Scen & Film

Med Fackförbundet för Scen & Film finns en överenskommelse om dubbelt medlemskap för skådespelare, sångare, artister, regissörer, scenografer och koreografer som även är verksamma som lärare eller skolledare. Avtalet omfattar också pedagoger inom teater/drama/dans som arbetar inom utbildningsområdet.

Du behöver kontakta både Lärarförbundet och Scen & Film om du önskar bli dubbelansluten. Är du dramapedagog ska du vara dubbelansluten med Lärarförbundet som primärförbund.

För övriga gäller följande: om du har huvuddelen av din yrkesutövning inom utbildningsområdet eller enbart är verksam som lärare inom drama, teater eller dans ansöker du om medlemskap hos Lärarförbundet, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet.

Vårdförbundet

Som yrkesverksam medlem i Vårdförbundet kan vårdlärare eller skolledare (som är barnmorska, biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska i grunden) vara dubbelanslutna med Lärarförbundet, enligt förbundens samarbetsavtal. Lärarförbundet ska då vara primärförbund.

Studerande vid vårdlärarprogrammen ska dubbelanslutas till Vårdförbundet med Lärarförbundet som primärförbund.

Du behöver kontakta både Lärarförbundet och Vårdförbundet om du önskar bli dubbelansluten.

Studenter dubbelansluts till Lärarnas Riksförbund

Snart bildar vi fackförbundet Sveriges Lärare tillsammans med Lärarnas Riksförbund.

Om du började studera HT22, blir medlem efter den 1 augusti, och har rätt att vara medlem i båda förbunden, kommer du automatiskt att anslutas även till Lärarnas Riksförbund.

Dubbelanslutningen kommer att gälla till den 31 december 2022. Sedan blir samtliga studerandemedlemmar (och alla andra medlemmar) automatiskt överförda till det nya förbundet Sveriges Lärare.

Båda förbunden kommer att informera om detta vid ditt inträde.

För att du ska få tillgång till båda förbundens förmåner kommer vi att dela filer med dina personuppgifter med varandra. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har tecknat ett datadelningsavtal som reglerar denna delning enligt kraven för GDPR.