Toppbilder temasidor
Senast uppdaterad

2019-10-10

Det här är Arbetsmiljörådet

I Lärarförbundets arbetsmiljöråd sitter åtta lärare och en skolledare från hela landet, med olika bakgrund och erfarenheter men med ett gemensamt: De brinner för arbetsmiljöfrågorna!

Senaste nytt

Dsc02830

Stort engagemang på Arbetsmiljörådets första möte.

Vi kan aldrig acceptera budgetar som leder till försämrad arbetsmiljö för våra medlemmar.

Arbetsmiljörådet uppmanar Lärarförbundet i varje kommun att syna de kommunala budgetarna, göra riskbedömningar av planerade nedskärningar och synliggöra konsekvenserna.

Arbetsmiljörådets uppdrag

  • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
  • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
  • Att i samarbete med andra referensorgan arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Arbetsmiljörådet kommer att vara med i arbetet med att ta fram en arbetsmiljöstrategi. Lärarförbundet har många mål om hur arbetsmiljön ska se ut i sina styrdokument och politik. Strategin, som sedan ska beslutas av förbundsstyrelsen, ska visa vägen hur vi ska nå målen.

Lärarnas tidning: "Lärarförbundet inrättar ett arbetsmiljöråd."

Så kommer du i kontakt med Arbetsmiljörådet

Ledamöter:

Per Edberg, Umeå

Ingela Grehn, Uppsala

Charlie Jarl, Karlskoga

Alexander Köhn, Partille

Emma Norström, Borlänge

Kitt Marténg, Stockholm

Helene Nilsson, Gotland

Jeanette Wahlgren, Kalmar

Peter Westergård, Kävlinge

Förbundsstyrelsen:

Maria Rönn, Trelleborg

Sandra Asp Axelsson, Borlänge

Kansliet:

Elisabet Mossberg, ombudsman och arbetsmiljöexpert

Hans Flygare, ombudsman och arbetsmiljöexpert

Läs mer!