Senast uppdaterad

2021-12-02

Den demokratiska processen inom Riksorganisationen

Som medlem eller ombud inom Riksorganisationen har du lika stora möjligheter att påverka den interna demokratin som om du varit ansluten till en avdelning.

Val till de nationella organen

Kongress, Förbundsråd och Skolledarmötet är våra tre nationella organ. Valförfarandet till de nationella organen är en viktig del i vår demokratiska process. Det är här som fbesluten kring vår framtid tas. För dig som är medlem sker röstningen till de nationella organen via webben.

Friståenderåd

En viktig del i det fackliga arbetet inom fristående är Friståenderåden. Råden jobbar både regionalt och nationellt och syftar till att ta tillvara de erfarenheter och intressen som finns bland våra medlemmar inom fristående verksamhet i Riksorganisationen.