Deklaration för en stark demokrati

Lärarförbundet har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Så kommer vi att leva upp till deklarationen.​

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år, som i sin tur är ett initiativ från regeringen.

Syftet med deklarationen är att samla och engagera krafter som stödjer demokratin som styrelseskick, och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin.

Aktörer som vill skriva under deklarationen ska definiera sina åtaganden i förhållande till målen i deklarationen.

Lärarförbundet åtar sig följande

Genom Lärarförbundets lärare och förskollärare läggs grunden för demokratins utveckling och Lärarförbundet ska aktivt arbeta för att förutsättningarna för att genomföra uppdraget förbättras.

I samarbete med Education International, Union to union och våra systerorganisationer i världen ska vi aktivt arbeta för att stärka demokratin och den fackliga organiseringen i världen. I länder där det demokratiska utrymmet är begränsat ska Lärarförbundet i utvecklingssamarbetet lägga extra fokus på lärares rätt till organisering.

Uppmärksamma när lärare och skolledare utsätts för hot, våld och kränkningar inom ramen för sin yrkesutövning och framföra vilka åtgärder som behöver vidtas för att förändra situationen.

Kommunicera om demokratins 100-årsjubileum på lararforbundet.se och i sociala kanaler.

Utveckla de demokratiska arenorna inom organisationen. Genom att utvärdera och tillsammans med medlemmar utveckla dialoger och samtalsarenor kommer fler medlemmar till tals.

Utveckla representationen och inflytandet för olika medlemsgrupper i organisationen genom att etablera nya strukturer för olika medlemsgrupper.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet

Hela Deklaration för en stark demokrati – Lärarförbundets åtaganden (pdf).