Senast uppdaterad

2019-10-10

De har fokus på gymnasieskolan!

I Lärarförbundets referensorgan för gymnasiefrågor sitter sju lärare från hela landet med uppdraget att vara förbundets experter på området.

Det saknades inte samtalsämnen första gången lärarna träffades.

Kom i kontakt med ledamöterna

Ledamöter:

Peter Olsson, Göteborg

Anders Lövgren, Academedia

Maria Burström, Umeå

Eva Jansson, Uddevalla

Therese Dahlkvist, Eskilstuna

Emma Burman, Skellefteå

Christopher Wallman, Stockholm

Förbundsstyrelsen:

Kent Andersson, Hallsberg

Kansliet:

Patrik Ribe, utredare

Så ser uppdraget ut!

  • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
  • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
  • Att i samarbete med arbetsmiljörådet arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Läs mer