Senast uppdaterad

2021-06-17

Därför är det viktigt att vara med i “rätt” fackförbund

Du bör välja det fackförbund som tecknar kollektivavtalet för din tjänst på din arbetsplats. På så sätt har du bättre förutsättningar att påverka din arbetsplats och dina yrkesvillkor.

Att vara med i facket är bra om det händer något på jobbet och du behöver råd eller juridiskt stöd. Samtidigt är det mycket mer än så.

Påverka på arbetsplatsen

Om du vill kunna påverka din arbetsplats genom ditt fackförbund ska du vara med i fackförbundet som tecknar kollektivavtalet för din tjänst på arbetsplatsen.

Anledningen är att arbetsgivaren måste kalla det fackförbundet till förhandling i frågor som rör saker som händer på arbetsplatsen, till exempel: omorganisationer, uppsägningar på grund av arbetsbrist, och hur löneprocesser och lönesättning ska gå till.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att kalla andra fackförbund till sådana förhandlingar.

Förbättra villkoren för din yrkesgrupp

Du bör också vara med i det fackförbund som tecknar kollektivavtalet om du vill förbättra villkoren för din yrkesgrupp.

För ju fler medlemmar vi är i facket desto starkare är vi, och desto bättre förutsättningar får vi att förhandla fram bra villkor i kollektivavtalen.

Om du är med i ett annat fackförbund än det som tecknar kollektivavtalet ger du alltså pengar till en organisation som inte stärker eller företräder din yrkesgrupps rättigheter.

Kollektivavtal är inte heller en självklarhet, utan resultatet av årtionden av kamp för arbetstagares rättigheter. Utan starka fackförbund är den svenska modellen med kollektivavtal hotad.