Nominerade
Senast uppdaterad

2017-11-01

Nomineringar till kongress, förbundsråd och skolledarmötet 2018

Du som är medlem i Lärarförbundet kan vara med och nominera till tre av Lärarförbundets nationella organ: kongressen, förbundsrådet och skolledarmötet. Nomineringen inför 2018 är nu stängd.

Det är tre av Lärarförbundets nationella organ som ska få nya representanter, kongressen, förbundsrådet och skolledarmötet.

Valberedningarna i Lärarförbundets olika valkretsar tar därefter fram förslag utifrån de som är nominerade. Deras förslag presenteras från den 15 december.

På din avdelnings årsmöte röstar du och andra medlemmar fram era representanter. Man kan bara rösta på de som är nominerade. Alla som är nominerade, oavsett var i landet de kommer ifrån, kan du rösta på under årsmötet.

Nominering

När du nominerar ska du ha pratat med den du nominerar, så att du vet att hen är villig att ta uppdraget. Du ska ange namn, personnummer och e-post till den du nominerar och till dig själv.

Personnummer behövs för att säkerställa att både den som nominerar och den som blir nominerad är medlemmar. E-postadress behövs för eventuell kontakt för kompletterande information.

Så här funkar det i fem steg:

  1. Medlemmar nominerade de medlemmar de vill se i nationella organ, fram till den 31 oktober 2017.
  2. De nominerade presenterades den 15 november 2017.
  3. Valberedningarna i valkretsarna presenterade här den 15 december sina förslag till vilka de vill se som valda.
  4. Under början av 2018 röstar medlemmarna på årsmötet fram vilka representanter de vill ha. Beroende på hur stor avdelningen är så viktas rösterna.
  5. Det slutgiltiga resultatet presenteras här. Läs mer på kongresswebben.