Senast uppdaterad

2022-03-16

NLS Sommarkurs 2022

Äger rum i danska Nyborg 27 juni till 1 juli. Temat är arbetsmiljö. Ta chansen att diskutera fackliga frågor med kolleger från hela Norden. Sista ansökningsdag var den 15 mars.

Vartannat år arrangerar Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS) en sommarkurs. Här varvas föreläsningar med grupparbeten, dialog och erfarenhetsutbyte.

Sommarkursen riktar sig till alla lärare och ledare, från förskola till högskola och vuxenutbildning, som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna. Deltagarna ska även ha facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet.


Äger rum i Nyborg

Årets Sommarkurs äger rum i danska Nyborg. Den startar på eftermiddagen måndagen den 27 juni och avslutas vid lunch den 1 juli.


Årets tema: En god arbetsmiljö är vägen till bättre lärande

På Sommarkursen 2022 kommer vi att diskutera arbetsmiljö, välmående, integrering och inklusion ur olika vinklar.

  • Vad är en god arbetsmiljö, och vad behövs för att skapa en sådan?
  • Hur får vi samspelet mellan en god arbetsmiljö och glädje att styrka arbetsplatsens kärnuppgift?
  • Integrering och inklusion ställer stora krav på arbetsmiljön. Hur kan dessa krav tacklas?
  • Hur lyckas vi med inkludering? Vad säger forskningen?
  • Vi tittar också in i framtiden. Vad är 21st century skills?
  • Vad är ett gott liv som barn eller ungdom?


Språkkrav

Kursen sker på skandinaviska.


Kostnad

Du betalar 3 000 kronor, resten finansieras av Lärarförbundet och Lärarstiftelsen. Då ingår kursavgift, resa, boende, mat och eventuella utflykter. Du får inte någon ersättning för tiden du lägger ner, eller för förlorad arbetsinkomst.


Ansökan är nu stängd

Antalet platser är begränsade och därför kommer Lärarförbundet att välja ut vilka som åker. Anledningen är att vi vill få en så bra mångfald bland deltagarna som möjligt.

För att bli antagen behöver du vara medlem i Lärarförbundet och ha facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet.

Sista ansökningsdag var den 15 mars.