Senast uppdaterad

2018-10-24

Dag 2 av Lärarförbundets kongress 23-26 oktober 2018

Här följer en sammanfattning från kongressdag 2 med några klipp från livesändningen.

Kongressaktuellt dag 2

Skyddsombudens dag

Kongressens andra dag inleddes med en hyllning till alla skyddsombud. Idag är det nämligen skyddsombudens dag!

Nomineringar

8.30 Tilläggsnomineringar till förbundsstyrelsen.

Följande 6 tilläggsnomineringar till förbundsstyrelsen lämnades in till presidiet av kongressen: Madeleine Eriksson, Jönköping, Ditte Karlsson, Karlstad, Jonas Lundqvist, Kalmar, Angelika Molander, Mölndal, Anna Olskog, Umeå och Cecilia Rahbek Nöhr, Eskilstuna.

Valberedningens nomineringar till förbundsstyrelsen

Gästtalare: Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna

9.40: Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för moderaterna konstaterade att det är för stor skillnad mellan skolor och mellan olika kommuner idag.

– Tiotusentals elever ska inte hamna utanför för att de inte klarar gymnasiet. Förutsättningarna för eleverna ska vara lika.

För att ändra på detta menar han att vi måste veta mer om elevernas kunskaper. Förutsättningarna för att bedriva undervisning har blivit tuffare och kunskapsuppdraget måste stärkas.

– Det är vårt uppdrag att rensa i era uppgifter, att avlasta med annan typ av personal så att ni kan prioritera. Reglerna måste vara tydliga - från statlig nivå till kommunal nivå. Det sa även skolkommissionen.

Erik Bengtzboe avslutade med att konstatera att lärare som profession måste delta i debatten.

– Ni måste ta den plats i debatten som ni förtjänar. När vi politiker diskuterar lärare och lärares uppdrag gör vi det alltför ofta över huvudet på lärare. Detta måste ändras.

Råslag 2:1 – Organisering i fristående verksamhet

10.00: Johan Törnroth presenterade förbundsstyrelsens förslag till organisering fristående verksamhet och yrkade bifall. Därefter diskuterades frågan i perspektivpanel

Ur debatten:

”Vi måste våga lägga örat mot golvet och ha en medlemsdialog mot samtliga fristående medlemmar och få en kravspecifikation.”

”Det ska finnas likvärdighet i medlemskapet och alla ska ha möjlighet att få träffa en förtroendevald eller ombudsman.”

”Vi kan lösa resursfrågan genom att arbeta för avtal med facklig tid.”

”Vi riskerar att gå från att vara en medlemsorganisation med förtroendevalda till att vara en försäkringsorganisation med anställda.”

”Ett snabbt, nära och personligt fackligt stöd är viktigast för medlemmarna - de flesta bryr sig inte om det kommer från en förtroendevald eller ombudsman. Det viktiga är att de får stöd och att det finns kanaler för det fackliga engagemanget.”

”Avdelningen är kuggen som driver vårt arbete. De privatanställda lämnas med förslaget utanför den möjligheten. De kan inte bilda avdelning när de är små men måste ha avdelningstillhörighet för att kunna delta i det politiska arbetet.”

Efter paneldebatten fortsatte kongressombuden dialogen i rundabordssamtal gruppvis.

Rådslag 2:2 – Stadgar

13.00: Maria Rönn presenterade förbundsstyrelsens förslag och yrkade bifall. Därefter diskuterades frågan i perspektivpanel.

Ur debatten:

”Lärarförbundet ska alltid vara en facklig organisation. Det är ingen motsättning mot att bli ett professionsförbund. Vi ska ”finnas i skärningen mellan profession och villkor”.

”Det är skillnad att ingå i en profession och att vara medlem i ett fackförbund. Även de som inte är med i ett fackförbund ingår i professionen.”

”Vi riskerar ett stort medlemstapp om vi gör denna förändring.”

”Vi skapar en garanti att professionen företräder professionen, och att professionen formar Lärarförbundets politik.”

”En fackförening är definitivt en intresseförening. ”

”Om vi ska genomföra denna förändring bör vi kalla oss ett fackligt professionsförbund. Det finns antifackliga strömningar idag. Vi måste betona vår fackliga identitet.”

”De olegitimerade ser att vi kämpar för även andra frågor som de kommer att ha nytta av den dag de fått sin utbildning.”

Efter paneldebatten fortsatte kongressombuden dialogen i rundabordssamtal gruppvis.

Rådslag 3 – Ekonomi

15.30: Johanna Jaara Åstrand presenterar Lärarförbundets organisatoriska och redaktionella förändringar gällande Lärarförbundets tidningar med anledning av yrkande om redaktionellt program. Robert Fahlgren presenterar förbundsstyrelsens förslag till Ekonomi och yrkade bifall. Därefter diskuterades frågorna i perspektivpanel

Ur debatten

”Vi kan inte studera på 50 procent och kombinera med ordförandeskap i Lärarförbundet Student. Om vi ska kunna påverka lärarutbildning så måste vi vara pålästa och ha tid för att bli det.”

”Vi ska inte bränna ut lärarstudenterna innan de ens har blivit yrkesverksamma”

”Ett förändrat system kommer att skapa större medlemsnytta för studenterna.”

”Det föreslås ett ansökningsförfarande för avdelningarna, hur kan vi i tid få veta om vi får pengarna till de aktiviteter vi ansöker om?”

”Tidningen är till för medlemmarna. Vi har motionerat om att styrelsen ska återta sitt förslag och låta kongressen bestämma.”

”Det är inte förbjudet att granska förbundet. Frågan är hur man vill kommunicera med sina medlemmar?”

18:00 Nomineringar till valberedning