Senast uppdaterad

2018-10-24

Dag 1 av Lärarförbundets kongress 23-26 oktober 2018

Här följer en sammanfattning från kongressdag 1 med några klipp från livesändningen.

Kongressaktuellt från dag 1!

Inledning: Johanna Jaara Åstrand

11.00: – Det överskuggande problemet är arbetsbelastningen, det här bara måste vi tillsammans ändra på, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand då hon öppnade Lärarförbundets kongress. Hon hade ett budskap till alla politiker och till den kommande regeringen:

– Samarbeta för skolans skull, skolan behöver resurser och beslut som ger stabilitet.

Samarbeta för skolans skull!

Johanna Jaara Åstrand öppnade kongressen

Internationell talare: David Edwards generalsekreterare i Education International.

12.00: David Edwards Generalsekreterare i Education International betonade den styrka som finns i läraryrket globalt. Lärarna är ett yrke som främjar hållbar utveckling, jämställdhet, mänskliga rättigheter och som är organiserade lokalt, nationellt och internationellt.

– Tänk vilken kraft det finns i vårt förbund och i våra ideal och i de de två bokstäverna VI!

Det finns kraft i de två bokstäverna VI!

Gästtalare: Gustav Fridolin

12.30: Gustav Fridolin, utbildningsminister, kallade lärarna för ”fackliga vakthundar i verkligheten” och hoppades att den kommande regeringen ska ta skolkommissionens samlade förslag vidare och förverkliga ett professionsprogram.

– Ett professionsprogram behövs för att alla lärare har rätt att utvecklas i sitt yrke och att ha makt över sin egen utveckling.

Som representant för en övergångsregering kunde han bara presenterade några minnesregler för politiker istället för en lista på åtgärder. Ett par av dem var att hålla ögonen på bollen, ojämlikheten och lärarbristen, samt att politiker ska hålla sig borta från professionens egen diskussion.

– Det är inte politikernas uppdrag att berätta hur professionen ska göra sitt jobb.

Politikerna ska inte berätta hur professionen ska göra sitt jobb.

Val till redaktionskommittéer

15.00: Kongresspresidium och ledamöter till redaktionskommittéer valda.

 • Redaktionskommitté 1: Vision, uppdrag, identitet, värderingar, agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning 2019-2022.
  Kent Andersson, Hallsberg (sammankallande),
  Annica Carlson, Huddinge
  Caisa Olofsson von Mentzer, Strömstad
  Fredrik Björkman, Malmö
  Maria Guthke, Stockholm och Lärarförbundet Student
  Paula Grönroos Persson, Örebro
  Per-Arne Häll, Vårgårda
 • Redaktionskommitté 2: Stadgar och organisering fristående verksamhet.
  Lotta Söderström, Göteborg (sammankallande),
  Carolina Morell, Täby
  Fredrik Gustafsson, Eslöv
  Ing-Mari Mårtensson, Hudiksvall
  Jonas Persson, Järfälla
  Stefan Nilsson, Stenungsund
  Åsa Sätterström, Örebro
 • Redaktionskommitté 3: Ekonomi och val av valberedning.
  Fredrik Blad, Nybro (sammankallande),
  Anders Mases, Borås,
  Anna Söderlund, Gävle,
  Birgitta Olsson, Kristianstad,
  Joacim Wikström, Göteborg,
  Johan Lindhagen, Örebro,
  Åsa Persson Zetterberg, Trollhättan

Årsredovisningar och verksamhetsberättelser för 2014-2017 godkändes och lades till handlingarna. Revisionsberättelse föredrogs. Balans- och resultaträkning fastställdes. Förbundsstyrelsens ledamöter gavs ansvarsfrihet för 2014-2017.

Rådslag om styrdokument

16.00 Pia Rizell från förbundsstyrelsen presenterade förbundsstyrelsens förslag för Vision, uppdrag, identitet, värderingar, Agenda för en stark profession och Verksamhetsinriktning 2019-2022 och yrkade bifall . Därefter diskuterades frågan i perspektivpanel.

”Ord har ett starkt signalvärde. Ordet profession finns 44 gånger i våra styrdokument. Arbetsmiljö bara två gånger. Det arbetet måste synas tydligare i våra dokument.”

”Att förtydliga professionsfrågorna sker inte på bekostnad av villkorsfrågorna. Vi kan arbeta med båda parallellt.”

”Antingen är vi lösningsfokuserade eller problemfokuserade. Att samlas i en profession är lösningsfokuserat.”

”Visionen är det första man ser då man slår upp styrdokumenten. Jag tycker att vi ska ha med skrivningen om ett starkt fackligt inflytande högre upp i skrivningarna så att det blir lite jämvikt med skrivningarna om profession. Vi är ett fackligt förbund och de delarna i vår identitet får inte försvinna.”

”I visionsdokumentet tittar man långt framåt. Och i det perspektivet finns det andra frågor än lärarbristen som man måste ta upp så att vi diskuterar kärnan i uppdraget i vårt visionsdokument.”

Efter paneldebatten fortsatte kongressombuden dialogen i rundabordssamtal gruppvis.