Senast uppdaterad

2021-02-25

Chef och Ledarskap - seminarier och kurser våren 2021

Missa inte vårens digitala seminarier och kurser med skolledarfokus. Mötena är öppna för alla, så passa på att bjuda in kollegor som ännu inte är medlemmar.

14/4 Chef & Ledarskap - Uppdrag spara, om rektors dubbla uppdrag

Vad står det i de kommunala budgeterna 2019-2021? Vad blir konsekvenserna för rektors förutsättningar att leda sin inre organisation? Välkommen till ett seminarium med Linnea Lindquist, rektor för Hammarkullsskolan och förtroendevald i Lärarförbundet Skolledare Göteborg.

Anmälningstiden för det här seminariet har gått ut.

16/4 Chef&Ledarskap - Hållbart ledarskap

Välkommen till en utbildning kring Hållbart ledarskap. Du som leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla, inklusive dig själv, mår bra. Utbildningen leds av Anders Ekegärd, Rektor Funbo skola i Uppsala och Stephan Redman, Rektor Kålgårdens förskoleområde i Jönköping.

Anmälningstiden för det här seminariet har gått ut.

23/4 Chef & Ledarskap - Skolledares arbetsmiljö, en lägesbeskrivning med förslag på förbättringar

En arbetsmiljö med rimliga krav och tillräckliga organisatoriska förutsättningar är av stor vikt för att rektorer ska kunna fungera i sin yrkesroll. Under detta seminarium presenteras resultatet från det treåriga forskningsprojekt “Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential” som är finansierat av AFA försäkring.

Resultaten visar att många rektorer verkar i en arbetsmiljö som placerar dem i riskzonen för överbelastning och stressrelaterad psykisk ohälsa. Under seminariet presenteras bland annat resultat om skolledares självskattade hälsa, belastande och underlättande förhållanden i chefsarbetet, arbetsförmåga och vilka förväntningar som påverkar rektorer. En viktig del i seminariet är att vi diskuterar förslag på förbättring.

Seminariet leds av Roger Persson, docent och lektor vid Institutionen för psykologi samt Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet samt Ulf Leo, docent och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.