Senast uppdaterad

2021-06-18

Chef och Ledarskap - seminarier och kurser hösten 2021

Missa inte höstens digitala seminarier och kurser med skolledarfokus under rubriken Chef&Ledarskap. Mötena är öppna för alla, så passa på att bjuda in kollegor som ännu inte är medlemmar.

23/9 Barns och elevers rätt till särskilt stöd

Välkommen till ett seminarium med fokus på barns och elevers rätt till särskilt stöd enligt Skollagen.

✓ Vad säger Skollagen och övrig reglering?

✓ Hur ska lagtext tolkas när den reglerar barns och elevers rättigheter?

✓ Var ligger huvudansvaret?

✓ Vad är rektors ansvar och mandat?

Det är några frågor/områden som kommer att lyftas på seminariet. Under seminariet kommer du ges möjlighet att diskutera med andra skolledare.

Seminariet leds av Simon Jernelöv, rådgivare och jurist inom skoljuridik på JP Infonet och Björn Hareland, skolledaransvarig ombudsman, Lärarförbundet Skolledare.

1/10 Undervisning eller brandsläckning

Välkommen till ett seminarium som beskriver hur resursbrist, tunnelseende och effekter i skolverksamheten hänger ihop. Brist på resurser kan leda till ett slags tunnelseende, som innebär att vi ogärna lägger tid och energi på aktiviteter som har konsekvenser långt fram i tiden. Istället verkar vi bli kortsiktiga och inriktade på att ”släcka bränder”.

Detta visar ny psykologisk forskning. Tunnelseendet för med sig en rad negativa konsekvenser för vår situation på längre sikt. Långsiktig planering och problem som inte är kritiska här och nu skjuts upp och blir liggande.

Forskaren Leif Denti kommer under seminariet berätta om ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som har som mål att utreda kopplingarna mellan resursbristen i skolan och dess effekter.

7/10 Konflikthantering - Modell och stöd för det praktiska arbetet

Hur uppstår en konflikt? Finns det olika typer av konflikter? Hur löser man konflikter? Låter det intressant, då ska du anmäla dig till den här utbildningen. Med utgångspunkt av Johan Ydréns bok Konflikthantering kommer du att få en del modeller och stöd för hur du praktiskt kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Under utbildningen får du ta del av olika teorier varvat med gruppdiskussioner. Efter genomförd utbildning kommer du att få Johan Ydréns bok hemskickad. Utbildningen leds av Anders Ekegärd, Rektor i Uppsala och Stephan Redman, Rektor i Jönköping.

12/10 Inspirationskväll om ledarskap

En onlineföreläsning för dig som är skolledare om hur de organisatoriska förutsättningarna kan påverka dina möjligheter att ägna dig åt kärnverksamheten, och hur de kan bidra till en utvecklande miljö i skolan.

Erik Berntson, docent i psykologi, och Lena Låstad, doktor i psykologi, svarar på viktiga frågor som: Vad innebär bra organisatoriska förutsättningar? Hur är de kopplade till ledarskap? Och hur är arbetssituationen kopplad till möjligheten att ha ett bra, utvecklande klimat för lärande?

Läs mer om våra inspirationskvällar och anmäl dig

22/10 Skolutveckling - På riktigt!

Nu är det dags att anta ledarutmaningen och ta tag i förändringsarbetet i vardagen på vetenskaplig grund.

Pedagogiskt ledarskap handlar om att ta ansvar för framtiden med kontinuerlig förbättring och använda din kreativitet utifrån de lokala förutsättningarna. Utbildningen ger dig verktyg hur du kan ta dig an uppdraget utifrån en förbättringscykel samt visar praktiskt skolutvecklingsarbete så du kan minimera fallgropar på vägen. Sofia Bråberg, Förvaltningschef i Vänersborg, Ingegärd Salmose, Rektor i Göteborg och Peter Westergård, Rektor i Kävlinge.

26/10 När krisen kommer

Finns det ledningsprinciper som verkligen fungerar vid en kris? Hur sker kommunikationen i en kris? Hur kan man förebygga en kris? Hur är det att leva med risker och tänka det otänkbara i vardagen. Vill du veta mer – Välkommen att anmäla dig till seminariet som lyfter just dessa frågor. Under seminariet kommer det att vara ett pass kring avtalade försäkringar inom offentliga sektorn.

Seminariet leds av Tony Wallgren, Ombudsman/Försäkringsexpert på Lärarförbundet och Urban Fröberg, kapten och yrkesofficer med 20 års erfarenhet inom försvaret och utlandstjänst i både Kosovo och Afghanistan.

11/11 Delegation och rektorsrollen

Välkommen till ett seminarium med fokus på delegation och rektorsrollen.

✓ Vad betyder delegation och vad innebär det?

✓ Hur fattas beslut inom ramen för delegation?

✓ Vilka möjligheter har rektor att delegera?

✓ Vem har ansvaret vid delegation?

Det är några frågor/områden som kommer att lyftas på seminariet. Under seminariet kommer du ges möjlighet att diskutera med andra skolledare.

Seminariet leds av Björn Hareland, ombudsman och skolledaransvarig på Lärarförbundet Skolledare och Simon Jernelöv, rådgivare och jurist inom skoljuridik på JP Infonet.

19/11 Så funkar kreativitet

Måste man vara geni, eldsjäl eller heta Elon Musk för att vara kreativ? Föreläsaren, Leif Denti, vill svara ett övertygande nej på den frågan. Under föreläsningen tar han ned begreppen kreativitet och innovation och slår hål på myterna samt berättar hur du enkelt och konkret kan komma igång med nytänkande. Du får praktiska tips som garanterat gör dig mer kreativ och bättre på att lösa dina problem.

Leif Denti, forskar kring ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

25/11 Hållbart Ledarskap

Välkommen till en utbildning kring hållbart ledarskap! Du leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla, inklusive dig själv, mår bra. Du får tillfälle att reflektera över ditt ledarskap och vad du kan förändra för att vara rädd om dig själv. På den här utbildningen kommer du att få verktyg för ett hållbart ledarskap inom nio områden. Några av områdena är Hur du sätter ramar, kommunicerar och ger feedback. Under utbildningen får du ta del av olika verktyg varvat med gruppdiskussioner.

Utbildningen leds av Anders Ekegärd, Rektor i Uppsala och Stephan Redman, Rektor i Jönköping.

2/12 Ny i rollen som skolledare

Det här är en utbildning för dig som är ny i rollen som skolledare och som vill ha inspiration och stöd i den nya yrkesrollen. Under utbildningen kommer vi tillsammans reflektera över det pedagogiska ledarskapet. Du kommer även få ta del av olika verktyg och delta i olika gruppdiskussioner.

Utbildningen leds av Sofia Bråberg, Förvaltningschef i Vänersborg, Stephan Redman, Rektor Jönköping och Ingegärd Salmose, Rektor Göteborg.