Senast uppdaterad

2021-11-17

Bästa skolkommun - så kan du påverka

Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun visar på stora brister i svensk skola. Andelen behöriga lärare, satsade medel, sjukskrivningstal, löner och betygsresultat skiljer sig markant över landet.

Sveriges 290 kommuner och många hundra friskoleföretag har såväl olika förutsättningar som olika ambitioner, något som slår skoningslöst mot likvärdigheten. Vi måste ha ett samhälle där alla skolor är bra skolor oavsett kommun. Allt annat leder till ojämlika livschanser – det är inte bara djupt orättvist, utan också förödande för hela Sveriges framtid.

Det går att vända trenden. Staten behöver träda in och ta huvudansvaret för kvalitet, likvärdighet och resurser i hela utbildningssystemet. Alla skolor måste vara bra skolor.


Alla kommuner brottas med bristen på lärare och svåra ekonomiska prognoser. Vi kräver ett statligt huvudansvar för likvärdighet, resurser och kvalitet.

Johanna Jaara Åstrand,
förbundsordförande Lärarförbundet


Vill du göra mer? Då borde du bli ombud.

Som arbetsplatsombud kan du göra skillnad för förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du blir en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Lärarförbundet som organisation.