Senast uppdaterad

2016-07-19

Bästa skolkommun 2016

I oktober 2016 utsåg Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för 15:e året i rad. Det är Sveriges största skolrankning och baseras på 13 kriterier. Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Vi vill med rankningen också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

I väldigt många kommuner ser vi att fokus på hur de ska nå bättre resultat stärks när de tar del av sina placeringar i Bästa Skolkommun.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet