Senast uppdaterad

2020-03-11

Arbetsplatsdialogen: Från risk till frisk

Lärarförbundets Arbetsplatsdialog är ett verktyg att använda på arbetsplatsen för att ta pulsen på hur er arbetssituation ser ut och vad som behöver förbättras. Dialogen hösten 2020 tar avstamp i friskfaktorer. Vilka som finns på plats och vilka som saknas på arbetsplatsen.

Delta i våra dialoger

De dialoger som är igång nu och som du kan delta i:

 • Från risk till frisk - Arbetsplatsdialog med fokus på de 8 friskfaktorer som forskare identifierat som viktiga för en god arbetsmiljö. Här hittar du dialogen och stödmaterial till dig som leder dialogsamtalet.
 • Skolledardialogen, från risk till frisk - Dialog för skolledare med fokus på de 8 friskfaktorer som forskare identifierat som viktiga för en god arbetsmiljö. Här hittar du dialogen och stödmaterial till dig som leder dialogsamtalet.
 • Friståendedialogen - För de 15 600 medlemmar inom fristående verksamhet och staten som berörs av att vi ändrade organisationen i juli 2020. Syftet är att få igång diskussioner om att utse ombud och bilda klubb på arbetsplatsen.

Läs mer om friskfaktorer

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer här

Kickstarta arbetsmiljöarbetet med digilogen

Lärarförbundets digilog är en lättsam digital quiz där du och dina kollegor kan få koll på friskfaktorer. Digilogen avslutas med en länk till arbetsplatsdialogen. Gör digilogen här.

Vad händer sen?

Gå sedan vidare. Här är tips på vart ni kan vända er:

 • Prata med chefen. När en fråga är förankrad på hela arbetsplatsen är det lättare att få till en förändring.
 • Prata med din avdelningsstyrelse. Ibland är frågor stora och kräver ett omfattande opinionsarbete på politikerna i din kommun. Med stöd från avdelningsstyrelsen får ni medel att förändra de stora frågorna. Fyll gärna i att ni vill bli kontaktade av er avdelning i inrapporteringsformuläret. Men det kan även vara bra att själva mejla eller ringa till er avdelning och förklara mer djuplodande vad ni behöver stöd och vägledning inom. Här kan du söka fram kontaktuppgifter till din avdelning.
 • Prata med Lärarförbundet Kontakt. Vår fackliga vägledning hos Lärarförbundet Kontakt är en medlemsförmån som ska användas.

Efter genomförd arbetsplatsdialog har ni förhoppningsvis också tagit fram en plan för hur ni ska gå vidare. Detta kan ni göra på flera olika sätt - här är ett exempel på hur en handlingsplan kan se ut, klicka för att ladda ner:

Använd våra verktyg

Använd gärna av våra verktyg inom olika områden efter avslutad arbetsplatsdialog. Verktygen kan ge dig fler viktiga insikter men också argument om det är något som behöver förändras på din arbetsplats.

Arbetstid - gör Lärarförbundets arbetstidskollen

Lön - använd dig av Lärarförbundets "Min lön"

Arbetsmiljö - botanisera i vår tipsbank här!

Så lyckades vi förändra med hjälp av dialogen!

Runt om i landet jobbar ombud och lärare med arbetsplatsdialogen. Där försöker de få svar på frågor som hur är arbetsmiljön och hur vi kan jobba tillsammans för att förändra? Lärarförbundet har som mål att ha en ständigt pågående dialog på arbetsplatserna och här är flera exempel på där dialogen resulterade i förändring. Läs och inspireras - tillsammans gör vi skillnad!

Så har vi jobbat med att förändra på arbetsplatsen!

Länkar till mer läsning

Här samlar vi länkar som vi tror att du kommer ha nytta av inför, under och efter en arbetsplatsdialog.

Fysisk arbetsmiljö - lokaler

Buller, för små lokaler, dålig luft, dåligt ljus, mögel, brist på arbetsplatser, etc. Olika problem kan kräva olika åtgärder och agerande. Några första steg kan ändå vara:

Innebär problemet en akut risk för att någon skadas eller blir sjuk, ta omedelbart kontakt med din närmaste chef eller den som är arbetsmiljöansvarig. Beskriv problemet. Informera också skyddsombudet.

Anmäl arbetsskada när något har hänt! Anmäl tillbud när en risk uppmärksammats! Detta är viktigt för såväl individens försäkringsskydd som för det systematiska arbetet för en bra arbetsmiljö.

Är det inte akut, beskriv problemet och analysera om det

 • §innebär en risk för skada eller ohälsa och för vem
 • §begränsar eller hindrar kvalitet och måluppfyllelse
 • §finns förslag till hur det kan lösas

Gör tillsammans med skyddsombudet en plan för hur ni driver frågan

Läs mer

Verktyg för arbetsmiljöarbete

Arbetstidskollen - med Arbetstidskollen får du koll på om ditt arbetstidsschema stämmer överens med ditt avtal. Det är ett unikt verktyg för dig som är medlem i Lärarförbundet.

Arbetsmiljöarbete

Inflytande

Oavsett om det handlar om arbetsmiljö, lönesättning eller organisation och planering av arbetet är delaktighet och inflytande för dig och er, professionen, en förutsättning för bästa möjliga resultat. Oavsett om det finns ett samverkansavtal på din arbetsplats eller om ert inflytande utgår direkt från Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) m m ska det finnas rutiner för hur ni som anställda får inflytande.

 • Ta reda på hur det fungerar på er arbetsplats.
 • Om rutiner saknas, begär att såväl medinflytande som ett systematiskt miljöarbete görs till en naturlig del av er verksamhet.
 • Att din arbetsgivare har kollektivavtal är en förutsättning för en del av det inflytande som följer av MBL och ofta också att det är med Lärarförbundet som kollektivavtalet är tecknat.
 • Utser och stötta arbetsplatsombud och skyddsombud, arbeta tillsammans med Lärarförbundets avdelning eller bilda en fackklubb ni inte tillhör en avdelning.
 • Håll igång arbetsplatsdialogen.

Läs mer:

Arbetstid - arbetsmiljö

Gör en "schemakoll". Fyll i din planering/ditt schema med allt som tar tid. Kolla att du har:

 • rätt antal timmar utlagda
 • tid för minst 30 min rast efter högst 5 h arbete
 • tillräcklig ställtid under hela arbetsdagen
 • tid för de pauser du behöver
 • möjlighet att vara på plats i tid, väl förberedd, utan stress
 • tillräcklig tid för det arbete som ger kvalitet i undervisningen
 • tid för allt arbete inom arbetstiden

Använd kollen vid verksamhetsplanering, utvecklingssamtal, tjänsteplanering, schemaläggning, när nya arbetsuppgifter diskuteras, skyddsronder och närhelst du behöver hantera och diskutera arbetssituationen, för dig själv, med din chef eller i arbetslaget.

Var starkare tillsammans, med dina kollegor, i arbetslaget, i Lärarförbundet. Vi är delar av varandras arbetsmiljö. Har inte alla en bra arbetssituation, är det vi som har bekymmer med vår planering och organisation.

Läs mer:

​Arbetsorganisation, IT-strul, Dokumentation

 • Värna ditt professionella kärnuppdrag.
 • Gör en "schemakoll".
 • Tala med din chef.
 • Om din arbetstidsschema inte följer lag och avtal, ska det rättas till
 • Visa på hur din kompetens och tid används idag och hur den borde/kunde användas bättre.
 • Håll din arbetstid, ta rast och paus.

​Lönesättning - lönerna på arbetsplatsen

Din och dina kollegors lön ska gå att förstå utifrån arbetsuppgifter, ansvar, förutsättningar, utbildning, erfarenhet och arbetsinsatser. Eftersom arbetsgivaren sätter lön, är det också din chef som behöver kunna förklara den lön du har.

Ni behöver föra samtal om och begära att er chef beskriver:

 1. Hur lönestrukturen på arbetsplatsen ser ut och hur hen vill att den ska se ut
 2. Varför den ska se ut så och vad som ska påverka ens placering i strukturen
 3. Hur den enskilde ska gå tillväga för att hamna där
 4. Hur chefen och arbetsgivaren ska arbeta för att den önskvärda lönestrukturen ska bli verklighet

Utifrån samtalen på arbetsplatsen, bestäm hur ni tar arbetet vidare så att ert och ombudens arbete för begripliga och högre löner blir en del av det arbete som vi alla inom Lärarförbundet gör. Brister i lönesättningen på er arbetsplats behöver bli synliga för den som på arbetsgivarsidan ansvarar för den strategiska lönesättningen och kompetensförsörjningen på lång sikt.

Läs mer

Ombudets roll i löneprocessen

​Lönesättning - lönesamtalet

Din lön ska gå att förstå utifrån arbetsuppgifter, ansvar, förutsättningar, utbildning, erfarenhet och arbetsinsatser. Eftersom arbetsgivaren sätter lön, är det också din chef som behöver kunna förklara den lön du har.

 1. Gå igenom vad som sagts under tidigare löne- och utvecklingssamtal.
 2. Jämför din lön med lönerna på arbetsplatsen, hos arbetsgivaren och på marknaden.
 3. Gå igenom vad din chef kan behöva informeras eller påminnas om för att ha samma bild av ditt arbete som du.
 4. Förbered frågor som du behöver ha svar på för att förstå din lön.
 5. Summera dina intryck i lugn och ro, dokumentera och fundera på hur du tar nästa steg mot den lön du vill ha.
Läs mer:


Lönesättning - nytt jobb

5 tips för att få en lön du kan vara nöjd med:

 1. Ge dig själv en starkare förhandlingsposition, sök flera jobb, samtidigt.
 2. Vänta med dina anspråk tills du vet att arbetsgivaren vill ha just dig.
 3. Ta reda på så mycket du kan om jobbet. Läs på och kontakta den Lärarförbundsavdelning som känner arbetsplatsen.
 4. Använd Lärarförbundets lönestatistik. Jämför lönelägen för lärargrupper, arbetsgivare, kommuner och regioner.
 5. Utnyttja möjligheten till personlig lönecoachning.

Läs mer:

Kollegialt lärande, Kompetensutveckling

Temabanken är en kunskapsbank för dig inom olika ämnen. Du kan använda information och filmer för eget lärande eller tillsammans med dina kollegor. Ämnesområdena är t.ex. arbetstid, relationer, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, flerspråkighet m.m. Materialet är specialproducerat av Lärarförbundet. Läs mer här!