Senast uppdaterad

2020-03-04

Arbetsmiljö för skolledare

Välkommen till Lärarförbundet Skolledares politik för en bättre arbetsmiljö. Här finner du information om skolledaren i rollen som anställd och vi redogör för olika problem i skolledares arbetsmiljö. Vi jobbar för att förändra situationen och att det som sägs i lag, avtal och forskning ska följas. Här finns också länkar till andra användbara sidor på webben.

Inledning - allmänt om arbetsmiljö för skolledare

Skolledares arbetsmiljö

Här beskrivs olika aspekter kring skolledares arbetsmiljö, vad som gäller i regelverken samt vilka krav Lärarförbundet Skolledare menar ska vara uppfyllda för skolledares arbetsmiljö:

  1. Systematiskt arbetsmiljöarbete för skolledaren som anställd
  2. Starkt psykiskt påfrestande arbete inklusive hot, våld och krishantering
  3. Avlöst övertidsersättning
  4. Hög arbetsbelastning
  5. Kränkande särbehandling
  6. Avgränsa arbete och fritid

Att få rätt förutsättningar i rollen som ledare är kanske den viktigaste faktorn för en god arbetsmiljö. Riktlinjer på 20 medarbetare per chef och att huvudmannens ansvar för att ge tillräckliga förutsättningar är två av Lärarförbundet Skolledare krav.

Här hittar du en sammanfattning av Lärarförbundet Skolledares krav på skolledares arbetsmiljö.

Tips, råd och länkar

Skolledarombudens roll

Behöver du stöd? Kontakta Lärarförbundet Skolledares ombudsmän. Du kan få råd och vägledning och vid behov även juridiskt stöd. Din personliga ombudsman

Skolledarombuden är viktiga för Lärarförbundet Skolledare i det lokala arbetsmiljöarbetet. Välkomna att ta del av vår utbildning för dig som är eller kan tänka dig bli skolledarombud som ger verktyg att företräda andra.