Skolledare faktasida
Senast uppdaterad

2020-03-04

Arbetsmiljö för skolledare

Välkommen till Lärarförbundet Skolledares politik för en bättre arbetsmiljö. Här finner du information om skolledaren i rollen som anställd och vi redogör för olika problem i skolledares arbetsmiljö. Vi jobbar för att förändra situationen och att det som sägs i lag, avtal och forskning ska följas. Här finns också länkar till andra användbara sidor på webben.

Inledning - allmänt om arbetsmiljö

Här kan du läsa kort om arbetsmiljöregelverket och om fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ansvar. En del av senare tids forskning och regelverk kring stress bygger på den så kallade krav- och resursmodellen. Här finns beskrivet hur skolledare kan delta i arbetsmiljöarbetet i rollen som anställda, men också hur de bäst organiserar sig fackligt lokalt.

Skolledares arbetsmiljö

Här beskrivs här olika aspekter och problem kring skolledares arbetsmiljö, vad som gäller i regelverken och vilka krav Lärarförbundet Skolledare menar ska vara uppfyllda:

Att få rätt förutsättningar i rollen som ledare är kanske den viktigaste faktorn för en god arbetsmiljö. Här kan du läsa om två krav som Lärarförbundet Skolledare ställer på bättre förutsättningar.

Sammanfattning

Här hittar du en sammanfattning av Lärarförbundet Skolledares krav på skolledares arbetsmiljö.

Tips, råd och länkar