Senast uppdaterad

2021-06-20

Arbetsgivare/Myndigheter

Om du representerar en arbetsgivare eller en myndighet och vill komma i kontakt med Lärarförbundet hittar du information här.

Underlag inför löneöversyn

Arbetsgivare inom SKR och Sobona

Enligt avtal med SKR matchas uppgifter mellan förbunden i början av december och de kan sedan hämtas hem från Saco i januari 2023 på samma sätt som för övriga Sacoförbund. Att det går via Saco är en ny ordning för Lärarförbundet från i år. Arbetsgivare som är berörda av den nya hanteringen kommer att få mail från Saco med instruktioner hur de går tillväga för att begära ut lista med medlemmar inför löneöversynen.

Uppgifterna lämnas enligt avtalet bara ut för vissa ändamål ochfår inte användas eller sparas för andra syften eller ändamål.


Privata arbetsgivare

Privata arbetsgivare som har behov av att se vilka av de anställda som är medlemmar i Lärarförbundet inför löneöversyn skickar förfrågan till medlemsdata.nova@lararforbundet.se.


Datasäkerhet

För att vi på bästa sätt ska kunna leverera säkert data ska förfrågan skickas tillsammans med en lista på de anställda. Listan med personnummer, med 12 siffror och bindestreck, skickas i krypterad excelfil. Lösenordet skickas i separat mail. Förfrågningar ska också skickas från e-postadress som har arbetsgivarens digitala adress som avsändare, inte från en privat e-postadress.

Det är viktigt att notera att medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Detta ställer mycket höga krav på Lärarförbundet att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. För att vi inte ska röja någon medlems uppgifter som inte är anställd hos er behöver vi därför ha en lista på era anställda som matchas mot vår data så att uppgifterna vi skickar till er blir så korrekta som möjligt.

Uppgifter lämnas bara ut för vissa ändamål och får inte användas eller sparas för andra syften eller ändamål.


Info för förtroendevalda

Du som är förtroendevald eller anställd i Lärarförbundet hittar många av de personuppgifter du behöver på Förbundsnätet. Skulle det vara så att de uppgifter du efterfrågar finns tillgängliga där kommer vi att hänvisa dig dit. Det är bara när Förbundsnätet inte kan erbjuda det stöd du efterfrågar som manuell hantering görs.

Förhandling med Lärarförbundet

Vill du väcka förhandling med Lärarförbundet?

  1. Maila din förhandlingsframställan till forhandling.arbetsgivare@lararforbundet.se
  2. Du får ett bekräftelsemejl samt information om att du blir kontaktad av en ombudsman vid berört regionalt kontor.
  3. Gäller din förhandling en löneöversyn? Förhandling om lön sker med valt arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Om ombud saknas kan du som arbetsgivare begära löneförhandling via denna adress; forhandling.arbetsgivare@lararforbundet.se.
  4. Säkerställ att förhandlingsframställan enbart innehåller anställda som är medlemmar i Lärarförbundet.
  5. Behöver du hjälp med urval inför löneöversyn? Se information under rubriken Underlag inför löneöversyn.

Samråd med arbetstagarorganisation

Lärarförbundet har fattat ett beslut om att avstå yttranden i samråd för fristående organisationer. Ni kan använda detta svar som underlag av er fortsatta handläggning i ärendet.

Vi hanterar fortfarande samråd rörande skolor inom kommunal sektor. Dessa samråd skickas då direkt till Lärarförbundets avdelning i berörd kommun. Kontaktuppgifter finner du här.


Övriga frågor från arbetsgivare eller myndighet

Mejla ditt ärende till arbetsgivare@lararforbundet.se

Säker personuppgiftshantering

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Det ställer mycket höga krav på Lärarförbundet att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Lärarförbundet garanterar att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter