Senast uppdaterad

2021-06-20

Arbetsgivare/Myndigheter

Om du representerar en arbetsgivare eller en myndighet och vill komma i kontakt med Lärarförbundet kan du göra det via mejladresserna här nedanför.

Underlag inför löneöversyn

Har du som arbetsgivare behov av att få ut medlemsdata från Lärarförbundet?

Arbetsgivare som har behov av att se vilka av de anställda som är medlemmar i Lärarförbundet inför löneöversyn skickar sin förfrågan till medlemsdata.nova@lararforbundet.se.

För att vi på bästa sätt ska kunna leverera säker data ska förfrågan skickas tillsammans med en lista på de anställda. Listan med personnummer, med 12 siffror och bindestreck, skickas i krypterad excelfil. Lösenordet skickas i separat mail. Förfrågningar ska också skickas från e-postadress som har arbetsgivarens digitala adress som avsändare, inte från en privat e-postadress.

Förhandling med Lärarförbundet

Vill du väcka förhandling med Lärarförbundet?

  1. Maila din förhandlingsframställan till forhandling.arbetsgivare@lararforbundet.se
  2. Du får ett bekräftelsemejl samt information om att du blir kontaktad av en ombudsman vid berört regionalt kontor.
  3. Gäller din förhandling en löneöversyn? Förhandling om lön sker med valt arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Om ombud saknas kan du som arbetsgivare begära löneförhandling via denna adress; forhandling.arbetsgivare@lararforbundet.se.
  4. Säkerställ att förhandlingsframställan enbart innehåller anställda som är medlemmar i Lärarförbundet.
  5. Behöver du hjälp med urval inför löneöversyn? Se information under rubriken Underlag inför löneöversyn.

Samråd med arbetstagarorganisation

Lärarförbundet har fattat ett beslut om att avstå yttranden i samråd för fristående organisationer. Ni kan använda detta svar som underlag av er fortsatta handläggning i ärendet.

Vi hanterar vi fortfarande samråd rörande skolor inom kommunal sektor. Dessa samråd skickas då direkt till Lärarförbundets avdelning i berörd kommun. Kontaktuppgifter finner du här.


Övriga frågor från arbetsgivare eller myndighet

Mejla ditt ärende till arbetsgivare@lararforbundet.se

Säker personuppgiftshantering

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Det ställer mycket höga krav på Lärarförbundet att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Lärarförbundet garanterar att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter