Senast uppdaterad

2021-02-10

Annonsera i våra tidningar och på webben

Vi ger ut högkvalitativa tidningar för olika yrkesgrupper inom skolsektorn. Du kan annonsera i de tryckta tidningarna, deras digitala versioner, och i nyhetsbrevet från tidningen Läraren.

Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet det största fackliga professionsförbundet för lärare i Sverige.

Här finns möjligheter för varje mediebudget. Välj mellan print eller digitalt, hela upplagor eller selekterat, litet och frekvent, eller stort och dominant – kombinera enligt dina marknadsmål.

Genom oss når du skolledare, ämneslärare, förskollärare, förskolechefer, rektorer och administratörer från förskola till högskola.

Webb och nyhetsbrev

Du kan annonsera i de tryckta tidningarna som listas nedan. Men du kan också annonsera på tidningarnas webbplats, lararen.se.

Sajten uppdateras flera gånger varje dag med de viktigaste nyheterna från Skolsverige, krönikor, debattinlägg och reportage.

Du kan också annonsera i nyhetsbrevet som läraren.se skickar ut.

För att annonsera kontaktar du Rabalder media.

Mer information om annonsering på läraren.se och nyhetsbreven hittar du längst ner på den här sidan (Rabalder media)

Läraren

När din målgrupp är lärare i förskola, grundskola, fritids- och specialpedagoger, gymnasielärare samt föreståndare, skolledare och rektorer.

Mer om Läraren och prislistor (Rabalder media)

Förskolan

När din målgrupp är förskolechefer, skolledare och föreståndare i förskolan och skolan. 97 procent av tidningens läsare är kvinnor.

Mer om Förskolan och prislistor (Rabalder media)

Chef och ledarskap

När din målgrupp är skolledare, rektorer, förskolechefer och beslutsfattare.

Mer om Chef och ledarskap, och prislistor (Rabalder media)

Grundskolan

När du vill nå lärare i förskoleklass, på lågstadiet, och på mellanstadiet.

Mer om Grundskolläraren och prislistor (Rabalder media)

Specialpedagogik

När du vill nå lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolor, rektorer och chefer inom förskola, särskola, grundskola och gymnasieskola.

Mer om Specialpedagogik och prislistor (Rabalder media)

Fritidspedagogik

När du vill nå fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

Mer om Fritidspedagogik och prislistor (Rabalder media)

Yrkesläraren

När du vill nå lärare inom yrkesförberedande ämnen.

Merom Yrkesläraren och prislistor (Rabalder media)

Folkhögskolan

När du vill nå lärare, rektorer, beslutsfattare och andra intressenter inom området folkhögskola.

Mer om Folkhögskolan och prislistor (Rabalder media)

Ämnesläraren – svenska, SO, och språk

När du vill nå lärare i svenska, språk och SO-ämnen i grundskolan.

Mer om Ämnesläraren för lärare i svenska, SO och språk, och prislistor (Rabalder media)

Ämnesläraren – matematik, teknik, och naturkunskap

När du vill nå lärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen i grundskolan.

Mer Ämnesläraren för lärare i matematik, teknik och naturkunskap, och prislistor (Rabalder media)

Ämnesläraren – estetiska ämnen

När du vill nå ämneslärare inom estetiska ämnen och som är anslutna till Lärarförbundet.

Mer om Ämnesläraren för lärare i praktisk-estetiska ämnen, och prislistor (Rabalder media)