Allt om skolavtalet HÖK 18

Skolavtalet HöK 18 gäller från och med 1 april 2018 till och med 31 mars 2021. Här hittar du information om avtalet i sin helhet och mer om Lärarförbundets fortsatta partsgemensamma arbete. Ett avtal för fler och friskare lärare!

Du omfattas av avtalet om du:

 1. är anställd i kommun, landsting eller företag i Sobona (tidigare Pacta).
 2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform.

1 maj 2020 uppdaterades AB

(Allmänna bestämmelser), vårt kommunala villkorsavtal i samband med att vi gick in i det gemensamma Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR.

Några viktiga förändringar är:

 • uppräkningar av OB-tillägg
 • skyldighet att meddela bisyssla till arbetsgivaren
 • bättre möjlighet att få föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet påbörjad efter 365 dagars anställning
 • skyldighet att på begäran visa att man får sjukpenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan
 • antalet sparade semesterdagar begränsas till högst 30, den som har fler kan ta ut dem under en övergångsperiod till och med 2025
 • förändrade regler om turordning och företrädesrätt vid uppsägning

Avtalets centrala frågor

Arbetsmiljö och arbetsbelastning

Lärarfacken har ihärdigt hävdat att arbetsmiljön, arbetsbelastningen och sjuktalen för lärare måste tas på största allvar.

 • Vi är överens med SKR om att ett arbete behöver göras i varje kommun.
 • Insatser ska göras på varje enskild förskola och skola, med mål, analys och åtgärder, som sedan följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. 
 • Vikten av att åskådliggöra arbetsinnehåll och skapa balans i den enskilde medarbetarens uppdrag betonas särskilt.

Ordning och reda i lönesättningen

 • Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta arbetsgivare.
 • Avtalet tydliggör att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen.
 • Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Partsgemensamt arbete

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet berättar utifrån HÖK18 om vårt partsgemensamma arbete med Strategisk kompetensförsörjning som pågår.

Mer om skolavtal18

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om avtalet.

Frågor och svar om avtalet

Här hittar du svar på många frågor kring avtalet.

Om du saknar svar på någon fråga eller vill ha mer information är du alltid välkommen att kontakta din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.