Temasida1

Allt om skolavtal18

Skolavtal18 gäller från och med 1 april 2018 till och med 31 mars 2021. Här hittar du information om avtalet i sin helhet och mer om Lärarförbundets fortsatta partsgemensamma arbete. Ett avtal för fler och friskare lärare!

Avtalet gäller fram till 31 mars 2021. Du omfattas av avtalet om du:

  1. är anställd i kommun, landsting eller företag i Sobona (tidigare Pacta).
  2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform.

Avtalets centrala frågor

Arbetsmiljö och arbetsbelastning är centrala frågor

Lärarfacken har ihärdigt hävdat att arbetsmiljön, arbetsbelastningen och sjuktalen för lärare måste tas på största allvar.

  • Vi är överens med SKR om att ett arbete behöver göras i varje kommun.
  • Insatser ska göras på varje enskild förskola och skola, med mål, analys och åtgärder, som sedan följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. 
  • Vikten av att åskådliggöra arbetsinnehåll och skapa balans i den enskilde medarbetarens uppdrag betonas särskilt.

Ordning och reda i lönesättningen

  • Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta arbetsgivare.
  • Avtalet tydliggör att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen.
  • Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Partsgemensamt arbete

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet berättar utifrån HÖK18 om vårt partsgemensamma arbete med Strategisk kompetensförsörjning som pågår.

Mer om skolavtal18

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om avtalet.

Frågor och svar om avtalet

Toppbild temasida1340x542  skolavtal18 fragorsvar 1

Här hittar du svar på många frågor kring avtalet.

Om du saknar svar på någon fråga eller vill ha mer information är du alltid välkommen att kontakta din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.