Senast uppdaterad

2022-06-14

Aktiva och trygga raster

Hur skapar man roligare, tryggare och mer aktiva raster för eleverna? Det här vet Tino Skovlund som tisdag den 11 oktober föreläser i ämnet rastverksamhet.

Rasten och utomhusvistelse är en stor del av barnens skoldag och vinsterna är många. Men hur lyfter man arbetet till nästa nivå för att skapa roligare, tryggare och mer aktiva raster som bidrar till ökat välbefinnande och bättre måluppfyllelse hos eleverna?

I sin föreläsning kommer Tino Skovlund berätta hur du kan göra rasten till en kreativ och relationsskapande arena för ökad trygghet, tillit och vidgat lärande. Du får också veta hur du bygger en struktur för trygga, roliga och aktiva raster där elevernas egna önskemål och idéer tas tillvara samt hur du planerar en varierad verksamhet över året.

Tino Skovlund är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet i idrott och hälsa och har jobbat med rastutveckling på Västerstrandsskolan i Karlstad under många år. Idag är han tjänstledig och arbetar som projektledare för Fritidsbanken Sveriges skolsatsning och brinner för att ta rastverksamheten till nästa nivå. 

Rasten är motorn

Tino kommer tala om rasten som motor för skapandet av normer och kultur och hur vi kan fånga upp och inkludera alla, inte minst för att skapa tryggare raster och förebygga mobbning och kränkande behandling. Han berättar om Lekotek med utlåningssystem – hur det blivit en guldgruva för den fria leken. Och även hur du leder andra pedagoger i rastverksamheten och organiserar skolans olika yrkeskompetenser för en trygg och innehållsrik rast.

Anmäl dig!

Den här föreläsningen erbjuds i två versioner. Delta digitalt eller på plats i Essinge Konferenscenter. Föreläsningen är öppen för alla Sveriges lärare och skolledare.

Datum: tisdag den 11 oktober
Tid: 18.30-20.00 inklusive frågestund

Mer inspiration