Senast uppdaterad

2021-02-03

Åtta värdefulla tips inför lönesamtalet

Preppa med Lärarförbundet och öka möjligheterna att höja lönen. Här är våra åtta viktigaste tips inför lönesamtalet. Viktigast av allt: var förberedd.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Förbered dig

 • Kolla förutsättningarna! Hur ser lönekriterierna ut? Hur är ditt och skolans löneläge? Har fack och arbetsgivare kommit överens om något speciellt inför årets lönesamtal?
 • Följ upp anteckningarna från tidigare medarbetar- och lönesamtal om uppdrag, mål, förutsättningar och stöd.
 • Tänk igenom vad du vill uppnå i samtalet – dina frågor och argument, vilka motargument du kan tänkas få, etc.

Kolla lönestatistiken

Skaffa dig koll på aktuell statistik om ditt löneläge och hur marknadslönerna ser ut.

 • Om du är medlem kan du se din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp i verktyget Min Lön.
 • Du kan också kontakta Lärarförbundets avdelning som ofta har mer detaljerad och färsk information om till exempel marknadslöner i regionen.

Värdera dina insatser

Kolla dina anteckningar från tidigare samtal. Har det ni kom överens om uppfyllts? Har uppdrag, förutsättningar, arbetsbörda, stöd etc. förändrats? Vilka mål satte ni upp?

Lista dina starka sidor!

 • Vilka mål har du uppnått?
 • Vad har du gjort bra och blivit bättre på under året?
 • Hur har du bidragit till att utveckla verksamheten?
 • Har du tagit ett särskilt ansvar för någon del av verksamheten?
 • Har du presenterat idéer som kan leda verksamheten framåt?

Koppla ihop med de lönekriterier som gäller på jobbet och de mål som satts upp. Referera gärna till läroplaner, styrdokument och beslut i arbetslag/ämnesgrupper.

​Ta inte för givet att chefen vet allt

Utgå inte ifrån att din chef vet precis vad du gör på jobbet. Det som är självklart för dig är inte alltid självklart för chefen.

Beskriv det du gör i din vardag och insatser som du är särskilt stolt över. Prata inte i allmänna ordalag, beskriv konkret vad du har gjort och hur det bidragit.

Lyft fram nya idéer

Lönesamtalet är ett bra tillfälle att berätta för chefen om dina idéer, särskilt när ni talar om framtida löneutveckling. Har du idéer som handlar om hur verksamheten kan fungera bättre, hur ni kan höja kvaliteten och hur du kan bidra till detta? Lyft fram dem!

​Formulera dina mål

 • Hur hög tycker du att din lön bör vara? Det är en bra utgångspunkt för samtal om årets löneökning men också om din löneutveckling på sikt.
 • Sätt ett mål för vad du vill uppnå och be chefen berätta hur du ska göra för att komma dit. Lista vad det innebär konkret, i handling från din sida men också vilka förutsättningar som krävs. Be om tydliga exempel! Stäm av vid nästa samtal hur långt du har kommit på din väg mot målet.
  • Om du har en låg lön som inte speglar dina arbetsinsatser och tidigare lönesamtal kan det handla om ett fel i lönestrukturen. Det bör rättas till utanför årliga löneöversynen som sällan räcker till sådana justeringar.
 • Tänk också igenom om det finns annat än lön som du vill lyfta. Har du önskemål om till exempel kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter med mera kan du ta upp det.

Testa dina argument

Gör ett genrep och testat argumenten på någon du litar på. Om du är medlem är du dessutom välkommen att kontakta:

 • Lärarförbundets medlemsservice, Lärarförbundet Kontakt, som kan ge personlig lönecoachning på 0770-33 03 03.
 • Ditt ombud, din klubb eller din avdelning för mer detaljerade och aktuella uppgifter om löneläget på orten.

Anteckna och tänk långsiktigt

 • Även om du är förberedd med goda argument möter du kanske en chef som inte kan möta upp med tillräckligt stora förändringar av din lön vid det första tillfället.
 • Det ni pratar om har betydelse för nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling. Om du är tydlig och konkret med vad du förväntar dig behöver din chef vara mer tydlig och konkret nästa gång.
 • Anteckna noga vad ni sa under samtalet – till exempel vad du ska åstadkomma för att få en lika god/bättre löneutveckling nästa gång, så du har det att gå tillbaka till i nästa samtal.

Film: Fler tips och råd från löneexperterna