Senast uppdaterad

2021-02-03

Åtta värdefulla tips inför lönesamtalet

Preppa med Lärarförbundet och öka möjligheterna att höja lönen. Här är våra åtta viktigaste tips inför lönesamtalet. Viktigast av allt: var förberedd.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Kolla förutsättningarna

Hur ser lönekriterierna ut? Hur är ditt och skolans löneläge? Har fack och arbetsgivare kommit överens om något speciellt inför årets lönesamtal?

Följ upp anteckningarna från tidigare medarbetar- och lönesamtal om uppdrag, mål, förutsättningar och stöd. Har det ni kom överens om uppfyllts? Har uppdrag, förutsättningar, arbetsbörda, stöd etc. förändrats? Vilka mål satte ni upp?

Beskriv dina uppdrag, ansvar och arbetsinsatser

Ta utgångspunkt i ditt uppdrag, dina mål, verksamhetens mål och lönekriterierna för att på ett konkret sätt beskriva vad och hur du gjort för att bidra till verksamheten.

  • Gå igenom dina uppdrag, mål och förutsättningar i stora drag och om/hur de har ändrats.
  • Vilka mål har du uppnått?
  • Vad har du gjort bra och blivit bättre på under året?
  • Hur har du bidragit till att utveckla verksamheten?
  • Har du tagit ett särskilt ansvar för någon del av verksamheten?
  • Har du presenterat idéer som kan leda verksamheten framåt?

Referera gärna till läroplaner, styrdokument och beslut i arbetslag/ämnesgrupper.

Kolla lönestatistiken

Skaffa dig koll på aktuell statistik om ditt löneläge och hur marknadslönerna ser ut.

I verktyget Min lön finns den bästa lönestatistiken för lärare. Om du är medlem kan du se din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

Prata också med ditt ombud, din klubb eller din avdelning om hur du får koll på aktuella marknadslöner och bilder av lönestrukturen på just din arbetsplats.

Vad behöver din chef veta? Vad behöver du veta?

Tänk igenom vad du vill uppnå i samtalet, förbered frågor, argument, motargument du kan tänkas få, etc.

Din chef ska kunna motivera din nya lön men också konkret tala om hur du kan nå den lön du siktar på.

Utgå inte ifrån att din chef vet precis vad du gör på jobbet. Det som är självklart för dig är inte alltid självklart för chefen och om du under samtalet märker att det behövs, fyll i luckorna med det du har förberett. Beskriv det du gör i din vardag och insatser som du är särskilt stolt över. Prata inte i allmänna ordalag, beskriv konkret vad du har gjort och hur det bidragit.

Tänk efter hur hög du tycker att din lön bör vara och varför, nu och i framtiden.

Be chefen berätta vad som krävs i konkret handling från din sida. Be om tydliga exempel! Prata också om vilka förutsättningar som krävs och hur ni följer upp utvecklingen fram till nästa lönesamtal.

Fel i lönestrukturen bör rättas till utanför årliga löneöversynen.

Tänk också igenom om det finns annat än lön som du vill lyfta, som kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter med mera.

Testa dina argument

Gör ett genrep och testa argumenten på någon du litar på. Som medlem kan du få personlig lönecoachning hos Lärarförbundet Kontakt, på 0770-33 03 03.

Lyssna, prata, sammanfatta och anteckna

I samtalet är det lika viktigt att lyssna som att prata. Kolla att ni pratat om det du ville ta upp i mötet. Anteckna noga vad ni sa under samtalet – till exempel vad du ska åstadkomma för att få en lika god/bättre löneutveckling nästa gång, så du har det att gå tillbaka till i nästa samtal.

Följ upp

De mål ni sätter upp i lönesamtalet behöver ni tillsammans följa upp under året, kan du ägna din arbetstid åt det ni kommit överens om? Räcker tiden? Nås målen? Hat något ändrats? Behöver något ändras?

Tänk långsiktigt

Även om du är förberedd med goda argument möter du kanske en chef som inte kan möta upp med tillräckligt stora förändringar av din lön vid det första tillfället.

Det ni pratar om har betydelse för nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling. Om du är tydlig och konkret med vad du förväntar dig behöver din chef vara mer tydlig och konkret nästa gång.

Film: Fler tips och råd från löneexperterna