Senast uppdaterad

2018-09-26

Årsredovisning 2017 med verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport

Lärarförbundets årsredovisning 2017 består av förvaltningsberättelse med ekonomisk rapport, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport. Följ länkarna här under för att läsa de olika delarna. Årsredovisningen finns även som pdf i vänsterspalten.

Förord

Lärarna lägger grunden för framtiden

Lärarförbundet strider för alla lärares rätt till bra villkor och möjligheter att påverka skolans utveckling. Men när vi lärare talar om läraryrkets utveckling och villkor, då talar vi inte i första hand i egen sak. Mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet är det som lägger grunden för den kommande generationens utbildning och därmed för hela Sveriges framtid

Vårt ansvar för framtiden är utgångspunkten när vi i år för första gången redovisar Lärarförbundets hållbarhetsarbete, det vill säga hur vi arbetar för att vår verksamhet ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vårt arbete för ett hållbart samhälle handlar i första hand om sociala frågor: om jämställdhet, likvärdig utbildning och solidaritet.

Men Lärarförbundets medlemmar ska kunna lita på att vi bedriver ett arbete som innebär att vi inte bara värnar om de sociala frågorna utan också att vi agerar ekonomiskt hållbart med de resurser som medlemmarna bidrar med genom medlemsavgiften.

Vår ambition är också att göra det vi kan för att vår verksamhet inte ska göra negativa avtryck på miljön. Lärarförbundets allra första hållbarhetsrapport är ett inledande steg, vi vill i framtiden utveckla metoder och strategier för att kunna mäta och förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Ett stort och viktigt steg för Lärarförbundet under 2017 var den unika medlemsdialogen där många medlemmar deltog genom fysiska eller digitala möten. Mängder av tankar och åsikter fördes fram, som nu ligger till grund för förbundets kurs framåt.

Lärarförbundets syfte: Att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Allra starkast blir vi lärare när vi jobbar tillsammans och håller ihop och påverkar arbetsgivare, politiker och samhällsaktörer. Ett exempel på det visades under våren då Skolkommissionen lade fram sitt betänkande. Efter två års intensiva diskussioner och analyser kunde vi lärare se att vårt arbete bidragit till en plan för skolan som var förankrad i forskning och profession. Nu ska vi hålla i kursen och förmå politikerna att följa den riktning som kommissionen stakat ut så att vi långsiktigt får en skola där alla elever får samma chans, där kunskapsresultaten höjs för att lärare får ägna sig åt rätt saker och där vi har lång kö till lärarutbildningen.

Som en direkt följd av kommissionens arbete beslutade regeringen att stegvis tillföra sex nya miljarder till skolan de kommande tre åren.

Pengarna ska fördelas med hänsyn till olika kommuners socioekonomiska situation. Det är en viktig framgång för alla oss som slåss för en mer likvärdig skola. Det blev även ett ja från riksdagen till obligatorisk förskoleklass. Det är något som vi kämpat för länge. Elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och förskoleklassen behåller sin roll som en bro mellan förskola och grundskola. Ytterligare ett viktigt steg framåt var regeringens initiativ till att alla nationella gymnasieprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet, vilket ofta är avgörande för att kunna studera vidare eller sadla om senare i livet.

Kraften i #metoo innebar ett välkommet reningsbad. Sexuella trakasserier och övergrepp hör inte hemma varken i skolvärlden eller någon annanstans i samhället. I uppropen #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt beskrevs en oacceptabel verklighet. Vi behöver som fackförbund fortsätta vårt arbete mot sexuella trakasserier.

2018 kommer bjuda på såväl avtalsrörelse som valrörelse. Det blir en stenhård kamp för bättre villkor vad gäller lön, arbetsbelastning, yrkes- och kompetensutveckling. Sverige har inte råd att inte förbättra status och villkor för det viktigaste framtidsyrket.

I valrörelsen ska vi se till att skola och utbildning står högt på dagordningen. Vi ska visa på det självklara med att satsa på Lärareffekten.

På styrelsens uppdrag överlämnar jag nu års-redovisning och verksamhetsberättelse för 2017.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

Förvaltningsberättelse

Att satsa på lärarna är att satsa på framtiden.

-----

Ekonomisk rapport

Läs hela den ekonomiska rapporten i den pdf-fil som finns i vänstra spalten högst upp.

---

Åter till index

Verksamhetsberättelse

Evenemangskalender

Här nedan samlas ett axplock av evenemang från 2017 som Lärarförbundet arrangerat eller deltagit i. Det kan exempelvis handla om att delta på arenor för att påverka, visa ståndpunkter eller opinionsbilda. Det kan också handla om Lärarförbundets egna opinionsbildande rapporter. Du kan läsa mer om evenemangen på Lärarförbundets webbplats.

 • Politikerveckan i Almedalen: Påverkans- och lobbyingarbete.
 • Bokmässan i Göteborg:Lärarförbundets mötesplats ”Pedagogikscenen” presenterade för andra
 • året i rad ett samarbete med Lärarförlaget och Natur & Kultur. På scenen samtalar författare inom pedagogik om aktuell litteratur.
 • Förskolans dag: Firas i maj varje år för att synliggöra förskolan och dess verksamhet.
 • Fritidshemmens dag: Firas i maj varje år för att synliggöra fritidshemmen och dess verksamhet.
 • Skolans dag: Firas varje år i september för att uppmärksamma skolan och lärarnas betydelse.
 • Global action week: Årlig global kampanj för att uppmärksamma FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla.
 • Hallå Stockholm, Göteborg, och Malmö samt Hallå Studieort: Rekryteringsevenemang.
 • Likvärdighetskonferens: Med LO och Lärarnas Riksförbund.
 • Pride-festivalen: I Stockholm samt på andra orter.
 • SETT och SETT Syd: Mässor för modernt och innovativt lärandet i arrangemang av Easyfairs och Meet in Grid och Stockholms stads utbildningsförvaltning (gäller SETT) i samarbete med Lärarförbundet.
 • Skolforum: Mässa där lärare och skolledare utbyter erfarenheter och tar del av det senaste inom forskning, läromedel och pedagogik. I arrangemang av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska läromedel.
 • Skolledarkonventet: Konvent i Lärarnas Hus i Stockholm i arrangemang av Lärarförbundet Skolledare.
 • Lärarstudenternas vårkonvent: Konvent i Lärarnas Hus i Stockholm i arrangemang av Lärarförbundet Student.
 • Skolriksdag: Arrangemang av Sveriges kommuner och landsting (SKL) där Lärarförbundet deltog med monter och samarrangerade seminarier med SKL och Lärarnas Riksförbund.
 • Världslärardagen: World Teachers’ Day instiftades av Unesco och firas varje år av medlemsorganisationerna i Education International för att uppmärksammar lärarna och deras viktiga roll för att alla barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till.

---

Åter till index

Hållbarhetsrapport

Åter till index


Produktion: Maria Rodikova/Proidea