Senast uppdaterad

2021-09-01

Årets rektor 2021

Årets rektor är ett pris som delas ut av Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen varje år. Här presenterar vi de tre finalisterna och alla 26 nominerade skolledare. I början av oktober blir det prisutdelning till den vinnande skolledaren.

På grund av den pågående pandemin kommer 2021 års pris inte delas ut på Skolledare21-galan. Läs mer om att vi pausar vårt engagemang i Skolledare21, på grund av covid.

Årets rektor 2020 - Semira Vikström

Så utses Årets rektor

Årets rektor är ett pris som delas ut till en skolledare som:

• systematiskt över tid utvecklat, initierat och organiserat en stödjande miljö för utbildningen.

• genomfört ett utvecklingsprojekt tillsammans med sina medarbetare som gjort skillnad för barnens och elevernas lärande.

• som på ett tydligt sätt arbetar för kvalitet i utbildningen.

• som delar Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledares värderingar.

Prissumman är 55 000 kronor att använda för vinnarens egen kompetensutveckling och/eller för kompetensutveckling av medarbetarna på arbetsplatsen medarbetare. Prispengen är alltså inte att anse som personlig/privat utan ämnade för fortsatt yrkesmässig förkovran och/eller verksamhetsutveckling.


De tre finalisterna

Ann-Christin Sundell

Ann-Christin Sundell, rektor Oxhagsskolan i Kista - har med höga förväntningar och ett stort engagemang lyckats vända, bibehålla och fortsätta utveckla resultaten i en skola som haft stora behov. Hennes fokus på uppdraget har lett till att resultaten i matematik nu ligger över Stockholm stads genomsnitt.

Nina Svensson

Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan i Malmö - har skapat en riktig ”skola för alla”. Efter att skolan varnades med vite från Skolinspektionen har hon med lärande, respekt och glädje vänt den till en av Malmös bästa skolor. Skolan arbetade intensivt med ett lässtrategiprojekt som gett slående resultat. Andelen som klarat läsförståelse i nationella provet har ökat från 55 till 85 procent på bara tre år.


Gabriella Ekström Filipsson

Gabriella Ekström Filipsson, rektor Stordammens skola i Uppsala - har med sin vision, vilja och drivkraft lyckats vända en nedläggningshotad skola till att bli attraktiv, framgångsrik och en av de bästa i kommunen. Utan något särskilt ekonomiskt stöd är nu meritvärdet topp sju i Uppsala.


26 nominerade skolledare

Här är de skolledare som blivit nominerade till priset:
Anna Kallåker,
Hultsfred. Karolina Karlsson, Hultsfred. Emma Enström, Nybro. Ann-Christin Sundell, Stockholm. Anna Lindelöv, Klippan. Malin Turesson, Älmhult. Denice Sverla, Ekerö. Lena Thörnblom, Sigtuna. Mikaela Sveijer, Norlandia förskolor i Uppsala. Cecilia Haglund, Sollentuna. Madelaine Alm, Göteborg. Lisa Linefjell, Sigtuna. Nina Svensson, Malmö. Lena Wannberg-Jansson, Håbo. Annika K Bengtsson, Stenungssund. Gabriella Ekström, Uppsala. Pia Westergren, Sollentuna. Evy Holmerson, Tyresö. Thomas Hallberg, Krokom. Tuovi Silvola, Örnsköldsvik. Karin Norman, Mullsjö. Mikael Östling-Huhta, Kista. Anna Lund, Stockholm. Theres Åkerblom, Edda förskolor i Uppsala. Karin Ringaby, Köping. Inan Sentürk, Thoren Business School i Solna.

Prisutdelning

Mer information om prisutdelningen vecka 40 presenteras snart.

Lärarförbundet Skolledare pausar engagemanget i Skolledare21

Under normala omständigheter delas priset för Årets rektor ut av Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen på det årliga skolledareventet Skolledare21. Men i år har vi valt att pausa engagemanget i Skolledare21 på grund av pandemin.

Skolledare21, är en mötesplats för skolledare som arrangerats sedan 2019 av Lärarförbundet Skolledare i samarbete med produktionsbolaget Meet In Grid. Mot bakgrund av den rådande pandemin har förbundet valt att pausa sitt engagemang i Skolledare21 och medverkar därför inte som arrangör till årets upplaga.

Meet In Grid har dock valt att genomföra Skolledare 21 i år på egen hand, vilket innebär att eventet ändå kommer att äga rum som planerat. Mer om eventet och de åtgärder som vidtagits går att läsa om på www.skoledare21.se

Lärarförbundet Skolledare siktar på att återuppta sitt engagemang i Skolledare21 nästa år om smittläget förbättras och situationen medger det.

Juryns sammansättning

Årets rektor är ett pris som instiftats av Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen. Juryn består av fem personer:

Ann-Charlotte Gavelin-Rydman Ordförande Lärarförbundet Skolledare

Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen

Robert Fahlgren 2:e vice ordförande Lärarförbundet

Henrik Carnhede Ledamot Lärarförbundet Skolledare

Solveig Häggqvist Ledamot Lärarförbundet Skolledare

Ett samarbete mellan Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsens uppgift är att stötta lärarna i deras yrkesroll och yrkesutveckling genom stipendier, forskning och genom olika typer av projekt. Aktiviteterna finansieras med avkastningen från stiftelsen tillgångar.

Lärarna har en viktig roll för vår samhällsutveckling. Lärarbristen är ett faktum och lärarkåren och hela skolväsendet figurerar ständigt i samhällsdebatten. Det gör Lärarstiftelsens roll ännu mer betydelsefull; att stötta och bidra till lärarnas utveckling på flera olika plan.

Lärarstiftelsen ska stimulera till ny pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande. Syftet är att öka den enskilde lärarens kunskaper, som i sin tur gör att hela kårens kompetensutveckling och ställning stärks.

Läs mer här

Årets rektor 2020