Senast uppdaterad

2021-03-02

Årets lärare i fritidshem 2020 – Helen Lenving Ekstrand

Årets lärare i fritidshem 2020 är Helen Lenving Ekstrand på Askimsskolan i Göteborg.

Se filmen från prisutdelningen med juryns motivering, och hör Helen berätta hur hon arbetar, och vad hon brinner mest för inom fritidspedagogiken.

Dessutom berättar kollegan som nominerade henne, Anette Fredriksson, om deras fina samarbete och varför hon nominerade Helen.


På grund av pandemin utnämndes årets lärare i fritidshem 2020 lite senare än vanligt, och prisutdelningen hölls digitalt.


Juryns motivering

”Helen har ett starkt engagemang och lång erfarenhet som lärare i fritidshem. Hon sätter eleverna i centrum och vill ge dem den självkännedom och de redskap som behövs för att bli självständiga individer och goda samhällsmedborgare. I värdegrundsarbetet följer hon devisen ”man lämnar ingenting” och ser alltid till att följa upp händelser och ha en levande dialog med eleverna.

I samarbetet på skolan betonar Helen att den unika kompetensen hos lärare i fritidshem måste användas på rätt sätt under hela skoldagen. Hon arbetar fritidspedagogiskt hela dagen genom att fånga upp elevernas idéer, leda dem till kunskap och synliggöra deras lärande.

Helen brinner för att utvecklas i yrkesrollen och vill ständigt tänka nytt för att möta dagens elever. Hon ser det systematiska kvalitetsarbetet som ett värdefullt verktyg för att utveckla undervisningen och att skapa samsyn i pedagogiska diskussioner, inte som något att redovisa utåt eller uppåt. Hon är drivande i att sprida detta synsätt till andra skolor genom nätverk och har en förmåga att entusiasmera kring det fritidspedagogiska uppdraget.

Därför är hon årets lärare i fritidshem 2020.”

Om priset Årets lärare i fritidshem

Lärarförbundet har utnämnt årets lärare i fritidshem sedan 2010. Syftet är att lyfta fram fritidshemsverksamhet med hög kvalitet.

Lärarförbundet vet hur viktiga fritidshemmen är för elevernas lärande, utveckling och trygghet. Inte minst nu under coronapandemin, då fritidshemmet kan vara den plats där barnet möter något slags normalitet. Med trygga och närvarande lärare, och där det finns utrymme för läkande och lärande genom leken.

Här hittar du mer information om priset, och tidigare vinnare.

I höst öppnar vi upp för nomineringar till årets lärare i fritidshem 2021. Håll utkik och nominera din fantastiska kollega då!