Senast uppdaterad

2020-10-06

Årets lärare i fritidshem!

Lärarförbundet tycker att det är viktigt att lyfta fram fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Därför utser vi Årets lärare i fritidshem


Kriterier

Det här är kriterierna, som är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling.

Läraren i fritidshem/Fritidspedagogen visar ett engagemang och

 • stimulerar elevernas utveckling och lärande utifrån ett upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat lärande
 • utgår från elevernas intresse och behov, visar tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, lust och motivation
 • ger möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta egna initiativ samt att utveckla och fördjupa sina egna intressen
 • tillvaratar elevernas egeninitierade lek och aktiviteter för att stödja och synliggöra lärande
 • ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och sina kamrater både som individer och som grupp, med respekt för varandras olikheter
 • stärker elevernas demokratiska och sociala fostran, utvecklar elevernas förmåga att hantera konflikter och mellanmänskliga relationer

Läraren i fritidshem/Fritidspedagogen samarbetar och

 • skapar meningsfulla relationer till elever, arbetskamrater och föräldrar
 • tar initiativ till ömsesidig samverkan med olika lärargrupper och ser fritidshemmet som en del av hela skoldagen
 • arbetar för att synliggöra fritidshemmets roll och placera fritidshemmet i samhället

Läraren i fritidshem/Fritidspedagogen strävar efter att utveckla och

 • är kunnig i fritidspedagogik
 • är öppen för att reflektera över och ompröva sin egen undervisning
 • strävar efter att utveckla sin arbetsplats.

Regler för nomineringar

 • Du kan inte nominera dig själv
 • Du behöver tillfråga personen du vill nominera innan du skickar in din nominering
 • Den du nominerar ska ha en pedagogisk högskolexamen med inriktning mot fritidshem (eller äldre motsvarighet från före 1977) för att komma i fråga för utnämningen.

Juryn

Årets lärare i fritidshem utses av en jury som består av:

 • Line Isaksson – representant från Lärarförbundets styrelse, ordförande för juryn
 • Annelie Arvidsson – representant från referensorganet för fritidspedagogik
 • Helene Elvstrand – representant från den fritidspedagogiska forskningen
 • Mattias Henriksson – Årets lärare i fritidshem 2019

Behandling av personuppgifter

Genom att skicka in en nominering samtycker du till att Lärarförbundet får behandla dina personuppgifter i samband med utnämningen av Årets Lärare i fritidshem. Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddsreglering (GDPR) och kommer endast att hanteras internt inom Lärarförbundet. Personuppgifterna kommer att raderas senast tre månader efter att pristagaren har publicerats. Lärarförbundet kommer även att kontakta alla som nomineras för att redogöra för vilka uppgifter som har skickats in till oss och inhämta deras samtycke till att vi behandlar deras personuppgifter.


Bakgrund

Lärarförbundet har delat ut priset sedan 2010, från början under namnet "årets fritidspedagog" och i samarbete med Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF). Efter att NCFF avvecklades 2012 beslutade Lärarförbundet att fortsätta dela ut utmärkelsen. Priset fick en nystart 2013 med en ny struktur för juryarbetet och uppdaterade kriterier, som numera beslutas av referensorganet för fritidspedagogik. Priset består av ett diplom och en prissumma på 5 000 kr.

Tidigare års vinnare av Årets lärare i fritidshem

Årets lärare i fritidshem 2019: Mattias Henriksson https://www.lararen.se/fritidspedagogik/fritidspedagogik/han-ar-arets-larare-i-fritidshem

Årets lärare i fritidshem 2018: Ida-Maria Bengtsson https://www.lararforbundet.se/artiklar/ida-mari-bengtsson-ar-aarets-larare-i-fritidshem-2018

Årets lärare i fritidshem 2017: Gustav Sundh https://www.lararforbundet.se/artiklar/gustav-sundh-ar-aarets-larare-i-fritidshem-2017

Årets lärare i fritidshem 2016: Frida Hake https://www.lararforbundet.se/bloggar/fritidspedagogikbloggen/aarets-larare-i-fritidshem

Årets lärare i fritidshem 2015: Ann-Sofie Boström https://www.lararforbundet.se/artiklar/2015-ars-vinnare-av-priset-arets-larare-i-fritidshem

Årets fritidspedagog 2014: Marina Bildtse Vennerholm & Jonas Wallman https://www.lararforbundet.se/artiklar/tva-utmarkelser-for-arets-fritidspedagog-2014

Årets fritidspedagog 2013: Anette Reiver https://www.lararforbundet.se/artiklar/arets-fritidspedagog-2013-anette-reiver-fran-nassjo

2012: Delades ej ut

Årets fritidspedagog 2011: Monica Fagerström

Årets fritidspedagog 2010: Ann Stolsner & Jonas Sundberg