Senast uppdaterad

2020-01-07

8 steg för att minska dokumentationen

Hur ser dokumentationskraven ut och vad borde egentligen dokumenteras och av vem? Synliggör hur din dokumentation skulle kunna bli mindre omfattande och mer ändamålsenlig.Dokumentationen ska bidra till elevernas kunskapsutveckling, och därför måste system och rutiner utgå från lärares behov och bedömningar.

Använd Lärarförbundets checklista:

  1. Finns dokumentationskravet i skolans styrdokument?
  2. Är dokumentationen ändamålsenlig, och bidrar till att främja elevens kunskapsutveckling?
  3. För vem genomför du dokumentationen?
  4. Följs dokumentationen upp och kommer till användning?
  5. Genomförs dokumentationen mest för att ”hålla ryggen fri”?
  6. Dubbeldokumenterar du – till exempel i flera olika digitala system?
  7. Är den digitala plattformen otillräcklig, och hur skulle den kunna förbättras?
  8. Är dokumentationen en uppgift som kräver lärarkompetens?

Vi tycker att lärare ska få vara lärare!

Genom att släppa rapporter, påverka politiker och ta fram verktyg jobbar vi för en skola som dokumenterar det som behövs, inte mer. Håller du med om att det är för stort fokus på dokumentation och administration i skolan?

Rapport: Dokumentationsbördan - ett arbetsmiljöproblem

Med hjälp av Novus har vi frågat mer än tusen lärare om dokumentationskraven, hur de påverkar och vad som får stryka på foten. Det blir tydligt att mängden dokumentation blivit ett av skolans största arbetsmiljöproblem.