Senast uppdaterad

2020-04-01

Vanliga frågor från rektorer

​Du som är skolledarmedlem har tillgång till en personlig ombudsman som svarar på dina frågor om allt från förutsättningar till lön och anställningsvillkor. Här är 5 av de vanligaste frågorna med svar!​

Jag ska byta arbetsplats, hur kan jag få upp min lön?

Kolla upp hur löneläget ser ut via verktyget Min lön som alla medlemmar har tillgång till. Utöka urvalet till en annan huvudman eller större kommun i närheten om det behövs.

Ta kontakt med skolledarombudet på plats och stäm av. Om det inte finns ett skolledarombud kan du höra av dig till Lärarförbundet Kontakt eller regionens skolledarombudsman.

Om det visar sig att din nuvarande lön är relativt hög i jämförelse med det jobb du söker, är det viktigt att du bestämmer vilken nivå du vill ha för att ta jobbet och sedan håller fast vid den.

Kom överens om lönen innan du börjar det nya arbetet, annars riskerar du att ha ett väldigt lågt förhandlingsutrymme.

Jag har för knappa resurser och förutsättningar för mitt uppdrag – vad är det som gäller?

  • Prata med din närmaste chef. Som rektor har du ett utföraransvar, men det är huvudmannen som är ansvarig för förutsättningarna.
  • Om kontakten med närmaste chef bara leder till “lös det inom ramen” ska du skriftligen beskriva vad som saknas för att du ska kunna fullgöra ditt ansvar och begära svar på lösning.
  • Därmed är det upp till din chef att antingen be dig sköta det inom ram, eller att föra frågan uppåt. Ytterst hamnar ärendet i nämnden/styrelsen (kommun/fristående) för yttrande och eventuell åtgärd.
  • Om det senare sker en uppföljning av en annan myndighet är det viktigt att du kan visa att du agerat och då är skriftlig dokumentation betydelsefullt.

Hur kan vi skolledare få större inflytande på jobbet?

Ha arbetsplatsträffar. Ni styr via en gemensam chefsgrupp, oftast kopplad till förvaltningsnivå/styrelsenivå (kommun/fristående). Se till att ni har APT för er grupp!

Utse ett eller flera skolledarombud. Om någon/några av er tar på sig rollen som skolledarombud kan avdelningen registrera hen som facklig förtroendeman med rätt att företräda er som anställda.

Ha fackliga medlemsmöten. Ha ett fackligt medlemsmöte när ni ändå ska ses på chefsmöte där ni går igenom dagordningen för APT:n (som passar bra att ha då) och chefsmötet. Bestäm vilka delar ni vill lyfta vidare till Samverkan eller MBL beroende på vad som gäller hos er.

Hur kan jag som skolledare få stöd och vägledning av Lärarförbundet?

Du kan få stöd och vägledning i villkorsfrågor som rör dig som anställd. Men också i yrkesfrågor kring ditt uppdrag eftersom Lärarförbundet Skolledare är ett professionsförbund.

Du kan alltid höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770 - 33 03 03 med direktval skolledare. Om det behövs kopplar vi dig vidare till någon av våra skolledarombudsmän som finns från Malmö i söder till Luleå i norr.

Jag har 50 medarbetare och svårt att hinna med. Ska det vara så?

Det är för mycket. Den ”vanlige” chefen på arbetsmarknaden har inte ens hälften. Vi driver att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet. Du och dina skolledarkollegor måste få rimliga förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Hör av dig med dina frågor!

Vi kan svara på alla dina frågor som rör jobbet. Välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 eller via formuläret på lararforbundet.se/kontakt.

För lokala frågor, kontakta Lärarförbundet där du jobbar.

Fler frågor om arbetstid och kompensation

Björn Hareland, ombudsman för Lärarförbundet Skolledare, svarar på fler frågor och reder ut begreppen kring arbetstid och kompensation. Läs hela texten här