Senast uppdaterad

2022-03-29

Tre vanliga frågor på första jobbet

Vi vet att det är mycket att ta in första tiden som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Vi på Lärarförbundet finns här för dig och svarar på både små och stora frågor. Här är tre vanliga.

Vad undrar du?

Varje år svarar våra experter på mer än 150 000 frågor om allt från arbetsmiljö och lön till kompetensutveckling och föräldraledighet. Ring eller skriv till oss.

Jag har inte fått min introduktionsperiod, vad kan jag göra?

Svar: Som ny lärare har du antagligen många frågor och behöver någon att kunna vända dig till och som kan hjälpa dig att skapa rutiner, så du blir trygg i vardagen.

Därför är det viktigt att du får en introduktionsperiod, och det är något du också har rätt till enligt skollagen.

Om du trots det inte får en mentor och en plan för din introduktion ska du påtala det för din rektor. Om du inte får gehör, vänd dig till ditt ombud.

Så ska din introduktionsperiod fungera.

Tillbaka till sidans början.

Kan jag förhandla lön en gång till när jag fått min legitimation?

Svar: Allt beror på vad ni pratat om och hur ditt anställningsavtal är skrivet.

Skollagen säger att endast den som är legitimerad eller behörig kan anställas utan tidsbegränsning. Det innebär i de flesta fall att du blir tidsbegränsat anställd till dess du fått din legitimation.

Om du och din rektor är överens om det kan det bli dags för en ny förhandling när du får din legitimation och då kan ni också skriva ett nytt avtal där du blir tillsvidareanställd med fast anställning.

Ta hjälp av lönecoachen inför förhandlingen.

Se lönestatistik i Min lön.

Tillbaka till sidans början.

Jag jobbar för mycket, hur får jag en rimlig balans?

Svar: Du ska ha en rimlig arbetsmängd, och inte känna dig stressad under en längre tid.

Eftersom lärares arbetstid räknas i perioder (om du är ferieanställd) kan det vara okej att det är mer under vissa perioder så länge det är mindre under andra perioder.

Det är viktigt att du får en mentor som kan vara ett bollplank både i undervisningssituationer och kring rutiner för planering, schema och så vidare. Prata med din rektor. Om du inte får gehör – prata med ditt ombud.

Så får du ett schema som fungerar.

Tillbaka till sidans början.