Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Lärarförbundet påverkar / Press / Pressmeddelanden / Internationell forskning visar samband mellan lärarlöner och studieresultat

Internationell forskning visar samband mellan lärarlöner och studieresultat

Internationell forskning visar att det finns ett samband mellan de löner som ett land betalar sina lärare och hur väl landets elever presterar på de internationella kunskapsundersökningarna. Lärarförbundet gör nu denna forskning tillgänglig på svenska i sin nya rapport.

Forskarna Peter Dolton och Oscar Marcenaro-Gutierrez har undersökt de enorma skillnaderna mellan lärarlönerna i OECD-länderna och deras betydelse för utbildningens resultat. Resultatet visar att det finns ett kausalt samband mellan de löner som ett land betalar sina lärare och hur väl landets elever presterar på de internationella kunskapsundersökningarna.  I Lärarförbundets nya rapport ”Högre lön+ bra lärare= bättre skolresultat” finns nu en översättning av de båda forskarnas slutsatser.

- Det är intressant att det nu kommit forskning som pekar på att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat. Det är egentligen inte någon svårförståelig ekvation - högre lärarlöner attraherar fler lämpade studenter, ökar konkurrensen till lärarutbildningen och bidrar till att öka statusen på yrket och förbättrar studieresultaten. Om alla elever ska få de bästa kunskaperna med sig, måste lönerna upp, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Sverige är i stort behov av att locka nya lärare och behålla de som redan finns i yrket. Lärarförbundet har tidigare varnat för att unga inte lockas av läraryrket och att 4 av 10 lärare som finns i yrket idag funderar på att lämna yrket. Redan har 1 av 6 lärarutbildade lämnat yrket för andra bättre betalda yrken. Detta kombinerat med att var fjärde lärare går i pension inom tio år och att SCB räknar med en lärarbrist på mer än 43 000 lärare redan om åtta år gör läget akut.

- Svenska lärares löner har släpat efter under många år. Vi går mot en nationell lärarkris eftersom alltför få söker till lärarutbildningen, och alltför många skickliga lärare överväger att lämna yrket. Huvudorsaken är de låga lönerna. Läraryrkets status måste höjas för att rekrytera nya lärare och behålla kompetens i skolan. Vill vi vända de sjunkande kunskapsresultaten i skolan måste ett tydligt första steg mot 10000 kronor mer i månaden måste tas i denna avtalsrörelse, säger Eva-Lis Sirén.

Peter Dolton är professor i ekonomi vid Royal Holloway College, University of London, och forskare i programmet för utbildning och färdigheter på Centre for Economic Performance där.

Oscar Marcenaro-Gutierrez är biträdande professor vid Department of Statistics and Econometrics of the University of Malaga och Senior Research Fellow vid Fundacion Centro de Estudios Andaluces. Han har arbetat med projekt fokuserade på utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi.

Rapporten kan laddas ner här.


För mer information:
Jenny Engdahl, Tf Presschef,  070-363 25 55
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02


Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 52

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Ändrade kontaktuppgifter kring valborg

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: