Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Arbetsmiljö / Faktorer som påverkar din arbetsmiljö

Faktorer som påverkar din arbetsmiljö

Vi påverkas dagligen av flera olika faktorer som leder till en bättre eller sämre miljö. Fysiska faktorer kan leda till mental och social skada. Mental belastning kan leda till fysisk skada.

Hörseln

En bra ljudmiljö är en viktig förutsättning för ett gott arbetsklimat i skola och förskola.

Konflikt på arbetsplatsen

Här hittar du lästips om hur man kan hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen.

Hot och våld

Hot och våld

Hot och våld är ett allt mer uppmärksammat problem i skolan. Hur ska du agera om du eller en kollega blir utsatt? Vem har ansvaret när något händer?

Tema skolan

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa om de arbetsmiljöregler som gäller för skolan och hur man kan bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.


Stress

Enligt en undersökning från TCO är lärare, sjuksköterskor och kommunala tjänstemän de som är värst drabbade av stress.

Rösten

Läraryrket är ett typiskt "röstyrke", det vill säga ett yrke inom vilket rösten är ett viktigt arbetsredskap och där röstkraven är stora.

Diskriminering och kränkande särbehandling

Oftast benämns mobbning av vuxna som kränkande särbehandling. Här kan du läsa om hur man arbetar förebyggande mot mobbning.

Allergi

Genom att göra en allergirond tar du reda på hur inomhusmiljön på din skola eller förskola påverkar allergiker. Här är checklistor som Folkhälsoinstitutet har utarbetat.
Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 0

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: