Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Yrke: Lärare

Yrke: Lärare

Vi lärare har ett av samhällets viktigaste yrken. Det är något att vara stolt över. Men det ställer också stora krav på att vi ständigt utvecklar vårt arbete och vårt yrke. Här hittar du information till stöd i utvecklingsarbetet.

Lärarlegitimationen

Lärarleg-logotyp

Får svar på dina frågor om lärarlegitimation, introduktionsår och behörighet.

Karriärtjänster för lärare

Lärare i korridorRegeringens reformen för karriärtjänster öppnar upp nya karriärvägar och lönehöjningar för enskilda lärare. Samtidigt rymmer karriärtjänsterna även möjligheter för alla lärare att lyfta diskussionerna om vad som utvecklar undervisningen och skolan som helhet.

Lärares yrkesetik

Barn och elever står i beroendeförhållande till sina lärare. Därför är vår yrkesetik så viktig. Samtidigt är den ett stöd i vår yrkesutövning.

Mentorsskap

Lärarlegitimationen innebär att alla nya lärare måste genomgå ett introduktionsår. Vad innebär det för dig som är ny lärare? Och för dig som ska vara mentor?


Digitalisering

Fingrar på tangentbordDigital kompetens hos både lärare och elever öppnar världen, ger en mer innovativ undervisning och breddar hela skolans kompetens.

Appen Lärarschemat

Appen LärarschematLärarförbundets app Lärarschemat innehåller smarta funktioner för alla lärare. Du kan fylla i ditt lärarschema, en kontaktbok för jobbkontakter och dessutom har appen en unik funktion för sammanställning av din arbetstid.

Min kollega

Svartvit gruppbild på deltagare i Min kollega

Saknar du dialog eller nätverk för att diskutera yrkesfrågor, som till exempel din undervisning, föräldrakontakter eller yrkesetiska frågor? Eller undrar du bara hur en utomstående skulle se på saken? Då kan du kontakta Min kollega.

Vilka arbetsuppgifter kan jag ta på mig?

Lärares arbetsuppgifter väcker frågor av skilda slag. Svaren är sällan självklara utan mycket beror på omständigheterna.
Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 125

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Här finns kontaktuppgifter

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: